ΕΣΠΑ

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ” με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας έχει αναλάβει την υλοποίηση του Προγράμματος “ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 38 μηνών (Νοέμβριος 2012-Δεκέμβριος 2015) (2012-2014) και θα υλοποιηθεί στις περιφέρειες α) Αττικής, β) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, γ) Στερεάς Ελλάδας. Στόχος του είναι η Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση – Πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων περιστατικών. Η Αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα και η αποτροπή της νοσηρότητας, η αλλαγή της στάσης της κοινότητας απέναντι στην ψυχική νόσο και η προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, η προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού και η πρόληψη των ψυχικών διαταραχών στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που επιτελείται στη χώρα. Οφελούμενος πληθυσμός του προγράμματος είναι άτομα που διαβιούν σε δομές στην κοινότητα και άτομα που δέχονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε υπηρεσίες ανοιχτού τύπου. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

[spoiler title=”Δείτε αναλυτικά τις δράσεις του προγράμματος εδώ”]

1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣTΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ με κωδικό MIS 448011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, στον Άξονα Προτεραιότητας “13 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας , Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης”.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ:

 • Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από το Οικοτροφείο Α’ για 15 Ψυχογηριατρικούς Αασθενείς  στην Αλεξανδρούπολη

 • Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από το Οικοτροφείο Β’ για 15 Ψυχογηριατρικούς Ασθενείς στην Αλεξανδρούπολη

 • Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από 6 Προστατευμένα Διαμερίσματα Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές στην Αλεξανδρούπολη

 • Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από την Κινητή Μονάδα του Νομού Έβρου με Κλιμάκια και στο Νομό Ροδόπης 

 

2. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣTΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

με κωδικό I MS 447981 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, στον Άξονα Προτεραιότητας “14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας , Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου”.

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ:

 • Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από το Οικοτροφείο Α’ για άτομα με βαριά νοητική υστέρηση στην Αττική

 • Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από το Οικοτροφείο Β’ για άτομα με βαριά νοητική υστέρηση στην Αττική

 • Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από 5 Προστατευμένα Διαμερίσματα Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές στην Αττική

 • Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από το Εξειδικευμένο Κέντρο  για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο στην Αττική 

 

3. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣTΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

με κωδικό MIS 448000 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, στον Άξονα Προτεραιότητας “15 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας , Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου”.

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ:

 • Η εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Οικοτροφείο Άμφισσας

 • Η εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Οικοτροφείο Λαμίας

 • Η εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από 5 Προστατευμένα Διαμερίσματα Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές στην Άμφισσα

 • Η εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από την Κινητή Μονάδα Φωκίδας

 

[/spoiler]

• Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας 

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας έχει αναλάβει την υλοποίηση Προγράμματος Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας. Το πρόγραμμα θα έχει διετή διάρκεια (2012-2014) και θα υλοποιηθεί σε έξι γεωγραφικές περιοχές: Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Λαμία, Φωκίδα, Βόλο και Σαντορίνη.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η αλλαγή της στάσης της κοινότητας απέναντι στην ψυχική νόσο και η προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, η προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού και η πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, καθώς και η ψυχοκοινωνική επανένταξη των ψυχικά ασθενών στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που επιτελείται στη χώρα.

 Το έργο χρηματοδοτείται από το συγχρηματοδοτούμενο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013.

[spoiler title=” Δείτε αναλυτικά τις δράσεις του προγράμματος εδώ”]

*Αυτός ο ιστότοπος έχει παραχθεί για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας» και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείου ή της Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών.

 

[/spoiler]


• Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων για τη Συνέχεια στη Φροντίδα (FOLLOW-UP) Ψυχικά Ασθενών που Διαβίουν στην Κοινότητα

Το Κέντρο Ημέρας για τη Συνέχεια (follow up) στη φροντίδα Ενηλίκων ψυχικά ασθενών που διαβιούν στην κοινότητα, λειτουργεί στα πλαίσια του προγράμματος «Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον τομέα Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο.

Το Κέντρο παρέχει σταθερή ψυχιατρική φροντίδα στους ψυχικά πάσχοντες που εξέρχονται από τα δημόσια ψυχιατρεία με σκοπό την αποφυγή της υποτροπής και του επανεγκλεισμού τους. Προσφέρει ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική στις οικογένειες των ασθενών. Ενημερώνει την κοινωνική ομάδα για τις εξωνοσοκομειακές πρακτικές αντιμετώπισης, κάθε ψυχικού και ψυχιατρικού προβλήματος, καθώς και για την αναγκαιότητα της έγκαιρης παρέμβασης, όταν οι διαταραχές είναι σε αρχικό στάδιο.

[spoiler title=” Διαβάστε περισσότερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη λειτουργία του ΚΗ εδώ”]

 • Ψυχιατρική παρακολούθηση (follow-up)

  • Ψυχολογική υποστήριξη

  • Κοινωνική υπηρεσία (ενημέρωση & επαφή με κοινωνικές υπηρεσίες του τομέα)

  • Ψυχιατρική Νοσηλευτική φροντίδα

  • Ομάδες ψυχοθεραπείας

  • Δημιουργικές ομάδες απασχόλησης

  • Αγωγή κοινότητας

  • Συμβουλευτική οικογένειας

  • Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

   

  Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας προσφέρονται δωρεάν, καθώς η λειτουργία του χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.

   Τα οφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας είναι:

  • Η αποφυγή της ακούσιας νοσηλείας και του στιγματισμού του ατόμου

  • Η υπευθυνοποίηση των ασθενών ώστε οι ίδιοι, με τη θέλησή τους, να λαμβάνουν ενεργό ρόλο στη θεραπεία τους

  • Η κοινωνικοποίηση και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθενών. Με τη φροντίδα, καθώς η εργασία προχωρά, εξομοιώνεται η ζωή τους με τη ζωή των άλλων κατοίκων της κοινότητας

  • Η μείωση του κόστους της θεραπείας τους, αφού αποφεύγεται η ενδονοσοκομειακή διαμονή, που είναι περισσότερο δαπανηρή

   

  Σχετικές Ανακοινώσεις

   

  [/spoiler]

   


  • Ίδρυση και Λειτουργία Έξι Νέων Προστατευμένων Διαμερισμάτων της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.

  [spoiler title=” Διαβάστε περισσότερα εδώ”]

   Δύο Προστατευμένα Διαμερίσματα στην Αττική

   Δύο Προστατευόμενα Διαμερίσματα στη Φωκίδα

   Ένα Προστατευόμενο Διαμέρισμα στην Αλεξανδρούπολη

   Ένα Προστατευόμενο Διαμέρισμα στη Λαμία

   

  [/spoiler]

   

  • Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

  [spoiler title=” Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ”]

  Πρόγραμμα Κοινωφέλους Εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περφιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

  | Ανακοίνωση Σύναψης Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου| Έντυπο Αίτησης | Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης |

  Πίνακες Κατάταξης – Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας στο Νομό Έβρου 

  | Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων | Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής | Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση|

  Πίνακες Κατάταξης – Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στο Νομό Ροδόπης

  | Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων | Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής | Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση|

  [/spoiler]

  • Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες με Ψυχικές Διαταραχές που Διαβιούν στην Κοινότητα του Νόμου Φωκίδας

  Το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους & Ενήλικες με ψυχικές διαταραχές που διαβιούν στην κοινότητα Νομού Φωκίδα λειτουργεί στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας “15 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄ θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου” του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

  Το Κέντρο Ημέρας είναι ένα πρότυπο κέντρο που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ποικίλες δυσκολίες που αφορούν τη μάθηση, τη συμπεριφορά, το συναίσθημα, την επικοινωνία, καθώς και την γενικότερη προσαρμογή τους στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον. Στελεχώνεται από ομάδα ειδικών με εμπειρία στις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, που μπορούν να προσεγγίσουν, με ευαισθησία, όλο το φάσμα των ηλικιών που χρήζουν βοήθειας.

  Το Κέντρο Ημέρας Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων Ν. Φωκίδας στεγάζεται στο χώρο του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Άμφισσας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας κατόπιν προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε ανάμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας και της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας.

  Στο κέντρο ημέρας παρέχονται κυρίως ομαδικά θεραπευτικά προγράμματα, καθώς και εξατομικευμένα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε οικογένειας, με σεβασμό στον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητές της, ενώ, όπου κριθεί αναγκαίο, γίνεται παραπομπή και συνεργασία με τις ανάλογες υπηρεσίες.

  [spoiler title=”Διαβάστε περισσότερα για τις υπηρεσίες και τη λειτουργία του ΚΗ στο Ν. Φωκίδας εδώ”]

  Το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες με Ψυχικές Διαταραχές που Διαβιούν στην Κοινότητα του Νόμου Φωκίδας υποστηρίζει παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν:

  • Δυσκολίες της Μάθησης – Δυσλεξία

  • Προβλήματα του Λόγου και της Ομιλίας

  • Διαταραχές της Συμπεριφοράς

  • Δυσκολίες στην Επικοινωνία και την Κοινωνικοποίηση

  • Δυσκολίες Διάσπασης της Προσοχής και Υπερκινητικότητας.

  • Αυτισμό

  • Ανωριμότητα

  • Νοητική Καθυστέρηση

  • Έφηβους με Ψυχολογικές Δυσκολίες και Προβλήματα Φάσης Ζωής

   

  Οι παρεχόμενες σε ενήλικες υπηρεσίες αφορούν:

  • Προβλήματα Γνωστικών Ελλειμμάτων σε Ηλικιωμένους Ανοϊκούς Ασθενείς

  • Τη Συναισθηματική Στήριξη και Συμβουλευτική σε Φροντιστές Ηλικιωμένων και Ανοϊκών Ασθενών

  • Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας

  • Ομάδες Συναισθηματικής Στήριξης και Έκφρασης μέσω της Εικαστικής Θεραπείας

  • Προεπαγγελματική Στήριξη και Εκπαίδευση

   

  Το Κέντρο Ημέρας προσφέρει τις ακόλουθες ομαδικές δραστηριότητες:

  • Ομάδα Ψυχοεκπαίδευσης και Συμβουλευτικής για τους Γονείς Παιδιών με Διαταραχές της Μάθησης και της Συμπεριφοράς

  • Ομάδα Κοινωνικοποίησης και Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων Παιδιών

  • Ομάδα Έκφρασης και Επικοινωνίας Παιδιών

  • Βιωματικό Εργαστήριο για Γονείς και Παιδιά

  • Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης & Art therapy για Παιδιά

  • Ομάδες Υποστήριξης Εφήβων

  • Ομάδα Art therapy για Εφήβους και Ενήλικες

  • Ομάδα Προεπαγγελματικής Κατάρτισης

  • Ομάδα Υποστήριξης και Συμβουλευτικής Εκπαιδευτικών

  • Ομάδα Υποστήριξης για Γονείς Εφήβων

  • Ομάδα Γνωστικής Παρέμβασης σε Ανοϊκούς Ασθενείς

  • Ομάδα Φροντιστών Ανοϊκών Ασθενών

   

  [/spoiler]

  • Η Διαγνωστική Εκτίμηση και η Σκιαγράφηση των αναγκών του παιδιού ή του ενήλικα:

  Η υλοποίηση της αξιολόγησης του ψυχολογικού και εκπαιδευτικού προφίλ ενός παιδιού ή και ενήλικα, συμπεριλαμβάνει, πέρα από την λήψη ιστορικού / κλινική εκτίμηση, και την χρήση σύγχρονων και αξιόπιστων ερωτηματολογίων, εργαλείων ή ημιδομημένων συνεντεύξεων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται:

  α. Το Ελληνικό WISC – III ( Wechler Intelligence Scale for Children – III)

  β. Το Αθηνά test

  γ. Το Φωνολογικό test, το ΜέταΦΩΝ test, το CELF-R, το Renfrew Action και το PLS-3 για την αξιολόγηση της Γλωσσικής, Φωνολογικής και Μαθησιακής επάρκειας ενός παιδιού.

  δ. Άλλα Έγκυρα και Αξιόπιστα Αυτοσυμπληρούμενα Ερωτηματολόγια Διερεύνησης της Συμπεριφοράς και του Συναισθήματος Παιδιών και Εφήβων, σταθμισμένα στον Ελληνικό Πληθυσμό.

  [spoiler title=”Διαβάστε περισσότερα εδώ”]

  Επιπλέον, στο πλαίσιο της Πρόληψης, Αγωγής και Ευαισθητοποίησης της Κοινότητας καθώς και σε συνεργασία με άλλους φορείς υγείας, το Κέντρο ημέρας:

  • Διοργανώνει καi συντονίζει εκπαιδευτικές ημερίδες για γονείς, καθηγητές, επαγγελματίες υγείας και άλλους τοπικούς φορείς ( Κοινωνικές οργανώσεις, Δημοτικές Αρχές, Αστυνομία, Εκκλησία, κτλ.)

  • Συνεργάζεται με Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας για την ενημέρωση του κοινού για θέματα παιδικής ψυχολογίας, καθώς και καταπολέμησης του στίγματος που αφορά τον ψυχικά ασθενή

  • Αναπτύσσει κοινές καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες με τους συλλογικούς φορείς και τις κοινωνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με στόχο την ανάπτυξη συμμαχιών για τον αποστιγματισμό και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού

  • Υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα Κοινωνικού χαρακτήρα

   

  Σχετικές Ανακοινώσεις

   

  [/spoiler]

   

  Μετάβαση στο περιεχόμενο