Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα

Η Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα ιδρύθηκε το 1997 και είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, καθώς οι σκοποί της είναι κοινωφελείς. Αφορούν στην ποιότητα ζωής και την αποκατάσταση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που ανήκουν κατά προτεραιότητα σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες που διαβιούν στην τοπική κοινότητα κάτω από συνθήκες φτώχειας και κοινωνικό – οικονομικής εξαθλίωσης.

 Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Εταιρίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα εντάσσονται:

  • Η φροντίδα για την ποιότητα ζωής ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

  • Η δια παντός τρόπου αποκατάσταση-Η μέριμνα για στέγη, διαβίωση και εργασία ατόμων με ειδικές ανάγκες

  • Η δια παντός τρόπου προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης

  • Η ουσιαστικότερη ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και η ισότιμη αντιμετώπισή τους, καθώς και η ευαισθητοποίηση της κοινότητας ως προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες ώστε να επιτευχθεί η αρμονική συνύπαρξη

  • Η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών της Εταιρίας και η γενικότερη συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων των μελών του προγράμματος των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας

  • Ο επιστημονικός προβληματισμός, η μελέτη και η ενημέρωση γύρω από θέματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

  • Η ανταλλαγή επισκέψεων και απόψεων, πληροφοριών και εμπειριών με άλλους εθνικούς ή διεθνείς, ιδιωτικούς ή κρατικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ή συναφή προς αυτή αντικείμενα

Δομή Εταιρίας

Η Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα έχει την έδρα της στην Άμφισσα. Έχει ιδρύσει προς το παρόν τρία [3] παραρτήματα. Αυτά βρίσκονται στο νομό Έβρου, στο νομό Φθιώτιδας και στο νομό Αττικής. Το κάθε παράρτημα λειτουργεί με μια Τριμελή Συντονιστική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε) και με τα υπόλοιπα μέλη που απαρτίζουν την εταιρία. Τα μέλη της Εταιρίας Μέριμνας είναι συγχρόνως μέλη των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας και προέρχονται κυρίως από τα μεγάλα ψυχιατρεία της χώρας αλλά και από την τοπική κοινότητα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο