Ευχαριστούμε τον ΟΛΑ και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ν. Έβρου

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας ευχαριστεί τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ν. Έβρου για την παραχώρηση αίθουσας με στόχο τη διεξαγωγή του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος του φορέα (εκπαιδευτικό έτος 2016-17). Η μεταξύ μας συνεργασία αποτελεί βασικό μέσο για την εκπαίδευση του προσωπικού μας και κατ’ επέκταση για την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχονται στους ανθρώπους της περιοχής μας. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο