Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αναπηρίας και Ανάπτυξης

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αναπηρίας και Ανάπτυξης είναι μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης για την Αναπηρία και την Ανάπτυξη (International Disability & Development Consortium-IDDC).

Η Διεθνής Ένωση για την Αναπηρία και την Ανάπτυξη (IDDC) είναι ένα δίκτυο 28 διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο) που υποστηρίζουν την κοινωνική ενσωμάτωση ανθρώπων με αναπηρία σε προσπάθειες που έχουν ως στόχο την εξέλιξή τους και λαμβάνουν χώρα σε περισσότερες από 100 χώρες. Η Διεθνής Ένωση για την Αναπηρία και την Ανάπτυξη προωθεί την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, όπως για παράδειγμα, το σεβασμό όλων των δικαιωμάτων ενός ατόμου αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα, εξαλείφοντας τη φτώχεια και διασφαλίζοντας ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πλήρως ενταγμένοι και μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά σε διεργασίες και διαδικασίες που βοηθούν στην ανάπτυξή τους ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, αναπηρία, κατάσταση υγείας, εθνικότητα ή οποιαδήποτε άλλο χαρακτηριστικό.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αναπηρίας και Ανάπτυξης διοργανώνεται με την υποστήριξη των μελών της Διεθνούς Ένωσης για την Αναπηρία και την Ανάπτυξη, CBM,EU-CORD, Handicap International, Light for the World, National Deaf Children’s Society (NDCS) – Deaf Child Worldwide και Save the Children, και των εταίρων European Disability Forum, ENIL, Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας.

Δείτε το ενημερωτικό υλικό της καμπάνιας 


Μάθετε περισσότερα για την καμπάνια εδώ: www.iddcconsortium.net/, www.ekpse.gr

Ακολουθήστε μας και μοιραστείτε τα μηνύματα της καμπάνιας:

facebook.com/ekpse, twitter.com/EKPSE

Μετάβαση στο περιεχόμενο