Η Ευρωβουλή ενέκρινε την Ευρωπαϊκή Πράξη για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ψυχικής υγείας Mental Health Europe (MHE)-στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου συμμετέχει η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας- καλωσορίζει αυτή τη συμφωνία-ορόσημο που θα διασφαλίσει ότι πολλά προϊόντα και υπηρεσίες θα γίνουν πλέον προσβάσιμα από άτομα με αναπηρίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει πλήρως προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες  αφού η Ευρωπαϊκή Πράξη περί προσβασιμότητας αφορά κυρίως στην ψηφιακή προσβασιμότητα, αποκλείοντας πολλούς σημαντικούς τομείς, όπως οι μεταφορές, οι μικροεπιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, οι οικιακές συσκευές και οποιαδήποτε υποχρέωση για προσβάσιμα κτίρια και υποδομές. 

Ως εκ τούτου, άτομα με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια προσβασιμότητας σε πολλούς τομείς της ζωής τους. Ο MHE ελπίζει να υπάρξει περαιτέρω νομοθεσία για την ενίσχυση της Πράξης προκειμένου να επιτευχθεί ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους τομείς της ζωής.

Μπορεί να είναι δύσκολο για κάποια άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες να χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες που τους ζητούν να περιηγηθούν σε πολύπλοκα φυσικά περιβάλλοντα (όπως μεγάλα κτίρια, νοσοκομεία κα) ειδικά, αν δεν συνοδεύονται από άτομο που μπορεί να τους υποστηρίξει.

Όταν είναι καιρός τα ευρωπαϊκά κράτη να μεταφέρουν την Οδηγία σε εθνικό επίπεδο, ο MHE ελπίζει τα άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες να εμπλακούν στον σχεδιασμό προσβάσιμων υπηρεσιών και προϊόντων ώστε να ληφθούν υπ΄όψιν συγκεκριμένες ανάγκες τους, όπως ο μεγαλύτερος χρόνος που χρειάζονται για να επεξεργαστούν και να απαντήσουν σε κάποιες πληροφορίες. 

 

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρειαστεί να δώσει την επίσημη έγκριση και το νομοσχέδιο θα πρέπει να δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης. Στη συνέχεια, τα κράτη-μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους τρία έτη για να μεταφέρουν την οδηγία σε εθνικό επίπεδο.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο