Καλές πρακτικές

Το πρόγραμμα για την ενίσχυση/ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας στις σχολικές κοινότητες: 

  1. Αναγνωρίστηκε ως καλή πρακτική Κοινωνικής ένταξης & Κοινωνικής ενσωμάτωσης από το European Disability Forum (EDF) και το Social Firms Europe- CEFEC (Centro Espírita Fé, Esperança E Caridade) . 
  2. Προβάλλεται στο Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στην Ελλάδα.  
  3. Υποβλήθηκε για την αναγνώρισή του ως καλή πρακτική στον Οργανισμό EUFAMI- European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness με θέμα τη διαχείριση περιστατικών αυτοκτονίας. 
  4. “Success story” & “Good Practice για το καινοτόμο υλικό του“DSH Positive Choices”:  από το “European Commission Directorate- General Education, Youth, Sport and Culture” και προβάλλεται στο Erasmus+ Project Results Platform , με συμμετέχοντες εκπροσώπους από: Ελλάδα (ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος), Μ. Βρετανία, Τουρκία, Λιθουανία και Ρουμανία. Δείτε επίσης εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο