Κέντρο Ημέρας-Follow up: Δωρεάν υπηρεσίες σε 790 περίπου άτομα μέσα σε 4,5 χρόνια λειτουργίας

    

Δελτίο Τύπου

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας

Κέντρο Ημέρας για τη φροντίδα ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Αττική

Δωρεάν υπηρεσίες σε 790 περίπου άτομα μέσα σε 4,5 χρόνια λειτουργίας

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017– Σημαντική βοήθεια σε ένα ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού παρέχει το Κέντρο Ημέρας (ΚΗ) για τη φροντίδα ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την αρχή της λειτουργίας του μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του 2012 έως το τέλος του 2016 έλαβαν δωρεάν υπηρεσίες 790  άτομα (ασθενείς,  συγγενείς) ενώ πραγματοποιούνται πλέον κατά μέσο όρο 700 θεραπευτικές πράξεις (ψυχολογική υποστήριξη, ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες κα) το μήνα. «Η  μεγάλη αύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων στα 4,5 χρόνια λειτουργίας του ΚΗ είναι ενδεικτική της ανάγκης που καλύπτει. Από τα 43 άτομα το 2012 φτάσαμε να υποδεχόμαστε και να εξυπηρετούμε  μηνιαίως σχεδόν 250», σημειώνει ο Αντώνης Κατσαμάγκος, ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής και επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΗ.

Το ΚΗ απευθύνεται πρωτίστως σε ομάδες πληθυσμού, που είτε αντιμετωπίζουν κάποιο ήπιο ή σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας είτε ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση κάποιας ψυχικής ασθένειας (π.χ. άνεργοι). Ταυτόχρονα,  η δράση του αφορά επαγγελματίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εκπαιδευτικούς, τοπικές αρχές, καθώς και όλους εκείνους που ενδιαφέρονται και μπορούν να συμμετάσχουν στην εφαρμογή δράσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την καταπολέμηση του στίγματος και του αποκλεισμού των ψυχικά πασχόντων από το κοινωνικό σύνολο. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των περιστατικών που λαμβάνει στήριξη από το ΚΗ ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 35-49 ενώ σε υψηλό σχετικά ποσοστό συναντώνται και νεότερες ηλικίες (18-34) με τα άτομα τρίτης ηλικίας να βρίσκονται σε χαμηλότερη κατάταξη. Το στοιχείο αυτό δεν είναι τυχαίο αφού η ‘επικράτηση’ των μικρότερων ηλικιών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα να διατηρηθούν ή να επανενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία. Η ανεργία πυροδοτεί σε αρκετές περιπτώσεις έντονα συναισθήματα ανασφάλειας και αγωνίας με σχετικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία πολλών νέων ανθρώπων που μένουν άπραγοι στην πιο παραγωγική ηλικία. Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα, επίσης, στοιχεία το μεγαλύτερο ποσοστό των εξυπηρετούμενων είναι γυναίκες  (72,8%) έναντι των ανδρών (27,2%).

 

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το ΚΗ έχει δεχθεί παραπομπές από 38 διαφορετικούς φορείς. Το μεγαλύτερο ποσοστό παραπομπών (79,5%) έχει προέλθει από τις δημοτικές αρχές, και πιο συγκεκριμένα από τα δημοτικά ιατρεία της Καλλιθέας και την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Σμύρνης. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από την επιλογή του ΚΗ να λειτουργήσει τομεοποιημένα, με τομείς ευθύνης τους Δήμους Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης ενισχύοντας με εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας τις δυο παραπάνω υπηρεσίες που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των αιτημάτων από τη συγκεκριμένη ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα. Παράλληλα, το σύστημα της συμπληρωματικής λειτουργίας και των αμοιβαίων παραπομπών, αποτελεί εγγύηση για την απαιτούμενη συνέχεια της φροντίδας των ψυχικά πασχόντων.

Από τα δεδομένα προκύπτει, επίσης, ότι το ΚΗ ανταποκρίνεται στο αίτημα για άμεσα προσβάσιμες υπηρεσίες ψυχικής υγείας καθώς στο 73% των νέων αιτημάτων απαντά μέσα σε 11 μέρες, και το 98,7 % σε 18 ημέρες. Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η προσβασιμότητα και η αμεσότητα της απάντησης στις ανάγκες συνιστά βασική αρχή στην αποτελεσματική λειτουργία κάθε κοινοτικής υπηρεσίας ψυχικής υγείας, ενώ παράλληλα ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και πρωτίστως με τους εξυπηρετούμενους.

 

  Ταυτότητα Κέντρου Ημέρας

Το Κέντρο Ημέρας για τη συνέχεια της φροντίδας των ψυχικά ασθενών που διαβιούν στην κοινότητα δημιουργήθηκε από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας τον Ιούλιο του 2012, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». Τον Ιούλιο του 2014 εντάχθηκε στο δίκτυο υπηρεσιών που απαρτίζουν το σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας της χώρας μας και χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για την επίτευξη των στόχων του το ΚΗ έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με την τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμο Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης) με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου που θα μπορεί να καλύπτει συνολικά τις ανάγκες του πληθυσμού. Οι συνέργειες αυτές έχουν αρχίσει να θεσμοθετούνται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των Τοπικών Ομάδων Προαγωγής Ψυχικής Υγείας και στους δύο δήμους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο