Κέντρο Ημέρας για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο

Το Κέντρο Ημέρας (ΚΗ) για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο (Ψυχοογκολογία) δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο με ενεργό συμμετοχή στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση από το 1981. Ιδρύθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ψυχική Υγεία», Μέτρο 2.3 «Ενέργειες πρόληψης-ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικοοικονομικής επανένταξης» με συγχρηματοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η Ψυχοογκολογία απευθύνεται σε ασθενείς με καρκίνο που χρειάζονται ψυχολογική στήριξη παράλληλα με την ιατρική θεραπεία για να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές και τις δυσκολίες που επιφέρει η νόσος, καθώς και στους οικείους των ασθενών που συχνά επωμίζονται ένα μεγάλο μέρος της φροντίδας τους και έχουν ανάγκη ψυχολογικής στήριξης ή συμβουλευτικής. Επιπλέον, υποστηρίζει επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με ογκολογικούς ασθενείς με στόχο την υποστήριξη και ευαισθητοποίηση σε σχέση με τον καρκίνο. Οι υπηρεσίες της μονάδας παρέχονται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η λειτουργία και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το Υπουργείο Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο