Κέντρο Ημέρας Ν. Φωκίδας – 10 Χρόνια Μαζί με την Οικογένεια, για την Οικογένεια

Κέντρο Ημέρας Ν. Φωκίδας – 10 Χρόνια Μαζί με την Οικογένεια, για την Οικογένεια

Δημοσίευση fokidanews.gr / 18 Οκτωβρίου 2022 / Δείτε εδώ το άρθρο

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος) είναι ένα επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο. Τα πρώτα σημαντικά βήματα που οδήγησαν στη σύστασή του έγιναν το 1964 από τον καθηγητή Ψυχιατρικής – Παιδοψυχιατρικής Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο και την ομάδα συνεργατών του, που εμπνευσμένοι από το πνεύμα της Κοινωνικής – Κοινοτικής Ψυχιατρικής άρχισαν να εργάζονται για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Σήμερα, η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος υποστηρίζει ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας καλύπτοντας ένα μεγάλο τμήμα Ψυχιατρικών και Παιδοψυχιατρικών αναγκών του πληθυσμού στόχου, σε Αττική, Φθιώτιδα, Έβρο – Ροδόπη και ευρύτερης περιοχής της Θράκης και Φωκίδα.

Στην Άμφισσα, ν. Φωκίδας, από το 2012, βρίσκεται το Κέντρο Ημέρας (ΚΗ) για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ψυχικές διαταραχές παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες στον πληθυσμό. Το ΚΗ είναι μέρος του προγράμματος «Ψυχαργώς» που στοχεύει στη Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας. Διαθέτει την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ. 89029/28-03-2014 άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας. Λειτουργεί ως μονάδα ψυχικής υγείας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ποικίλες μαθησιακές, επικοινωνιακές, συναισθηματικές δυσκολίες, αναπηρίες και ψυχιατρικές διαγνώσεις. 

Βάσει των αρχών της κοινωνικής-κοινοτικής ψυχιατρικής κύριο μέλημά μας αποτελεί η βελτίωση της καθημερινότητας κάθε ωφελούμενου, όπως και η ενδυνάμωση και διαρκή υποστήριξη των γονέων, και σε συχνότητα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κάθε οικογένειας. Παρέχονται θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό επίπεδο (παιδοψυχιατρική παρακολούθηση, ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα, πρώιμη παρέμβαση, λογοθεραπεία, ειδική αγωγή, μαθησιακή αποκατάσταση, εργοθεραπεία, συμβουλευτική γονέων, ψυχοεκπαίδευση, θεραπεία οικογένειας). Όπως επίσης και ομαδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις με έμφαση στις κοινωνικές δεξιότητες, τη συναισθηματική ευαισθητοποίηση, τη δημιουργική έκφραση, την επικοινωνία και την καλλιτεχνική δημιουργία. 

Επενδύουμε στη σταθερή και τακτική επικοινωνία με κάθε άλλο σημαντικό πλαίσιο του ατόμου (οικογένεια, σχολείο, εργασία κλπ.). Είναι πεποίθησή μας ότι για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού μιας κοινότητας απαιτείται η αγαστή συνεργασία όλων των θεσμών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

Στα 40 χρόνια παρουσίας μας στο Νομό Φωκίδας και πιο ειδικά, τα τελευταία 10 χρόνια δημιουργίας και λειτουργίας του ΚΗ, έχουμε υποδεχτεί και αγκαλιάσει παιδιά, γονείς που χρειαζόντουσαν ένα χέρι βοηθείας. Παιδιά διερεύνησαν την πραγματικότητα και τις εμπειρίες της ζωής τους, επεξεργάστηκαν τις δικές τους δυσκολίες, τις δικές τους προσδοκίες, εξέφρασαν με ποικίλους τρόπους τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους, διερεύνησαν εναλλακτικές, επεξεργάστηκαν τρόπους επίλυσης τυχόν προβλημάτων. Γονείς μοιράστηκαν ανησυχίες, αναζήτησαν εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και παρατήρησης του παιδιού τους, εστίασαν σε όσα «λένε» τα παιδιά πίσω από τις λέξεις με στόχο να αναπτύξουν μαζί τους καλύτερη επικοινωνία. Εκπαιδευτικοί υποστηρίχθηκαν στο έργο τους.

Κατά το έτος 2021 το ΚΗ προσηλωμένο στον στόχο του συνέχισε να στηρίζει όσους αναζητούν και χρειάζονται βοήθεια – φροντίζοντας για την τήρηση των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων που επιβλήθηκαν από την αρχή της πανδημίας Covid-19, με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο έως σήμερα. Προσφέρθηκαν συνολικά υπηρεσίες σε 146 ανθρώπους. Εξυπηρετήθηκαν 38 νέα περιστατικά. Η πρώτη κύρια διάγνωση ήταν διαταραχές της φυσιολογικής ανάπτυξης. Η δεύτερη πιο συχνή αφορούσε σε συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς με έναρξη συνήθως κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία, η τρίτη νοητική υστέρηση και η τέταρτη σε ψυχωσική διαταραχή. Πραγματοποιήθηκαν 6.539 θεραπευτικές πράξεις, εφαρμόζοντας την θεραπευτική πλαισίωση, ανάλογα τη χρονική στιγμή και τις ισχύουσες παραμέτρους, είτε με φυσική παρουσία είτε με τη χρήση της τεχνολογίας. 

Η κύρια ηλικιακή ομάδα που απευθύνθηκε στο ΚΗ παρέμεινε η (προ)σχολική ηλικία, όπως και η εφηβική, γεγονός που φανερώνει την επίδραση της πανδημίας Covid-19 σε αυτό το ηλικιακό φάσμα. Παράλληλα αναδείχθηκε η σημαντικότητα έγκαιρης και έγκυρης παρέμβασης στον παιδιατρικό πληθυσμό. 

Το πλέγμα της δράσης και αλληλεπίδρασης του ΚΗ με την τοπική κοινωνία έγινε ακόμη πιο δυνατό. Προσαρμοζόμενοι στις συνθήκες, σχεδιάστηκαν, οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές και μεθοδικές δράσεις εντός της τοπικής κοινότητας.

Σας παραθέτουμε και τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία για το ολοκληρωμένο έτος προσφοράς υπηρεσιών το 2021.

Ενδεικτικές Κύριες Ατομικές Θεραπείες Ραντεβού Ποσοστό
Λογοθεραπεία 1.837 42,70 %
Εργοθεραπεία 594 13,80 %
Ψυχοπαιδαγωγικά 382 8,90 %
Συνεργασία με την οικογένεια 349 8,10 %
Ειδική αγωγή 338 7,90 %
Συμβουλευτική γονέων 275 6,40 %
Εκφραστική θεραπεία μέσω τέχνης 169 3,90 %
Γενικό Σύνολο Α. Θ. 4.304 100%
Κύριες Ομαδικές Παρεμβάσεις Ραντεβού Ποσοστό
Ομάδες ωφελούμενων των  Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 1.572 70,30 %
Ομάδες Νέων Ενηλίκων ΑμεΑ 476 21,30 %
Ομάδες Ενηλίκων 39 1,70 %
Ομάδες Παιδιών και Εφήβων 148 6,60 %
Γενικό Σύνολο Ο. Π. 2.235 100%

Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΗ υλοποιεί από τον Φεβρουάριο του 2021 το πρόγραμμα «Κανένας μόνος στην πανδημία». Το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ασθενών με Covid-19, των συγγενών τους, του υγειονομικού προσωπικού, καθώς και όσων πλήττονται από την πανδημία, υλοποιείται πανελλαδικά με χρηματοδότηση, συντονισμό και εποπτεία του Υπουργείου Υγείας- από 25 Κέντρα Ημέρας και Κινητές Μονάδες Φορέων Ψυχικής Υγείας της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩ. Τα νοσοκομεία υπ’ ευθύνης του ΚΗ Φωκίδας είναι τα: Γ.Ν.Α. Άμφισσας, Γ.Ν.Α. Λιβαδειάς, Γ.Ν.Α. Θήβας, Γ.Ν.Α. Καρπενησίου.

Η ακαδημαϊκή χρονιά 2022-23 ξεκίνησε με την ίδια δέσμευση, σεβασμό και συνέπεια στη συνέχιση της προσφοράς υπηρεσιών στους πολίτες του Νομού Φωκίδας, και, όχι μόνο. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 22650-22924 και 22650-23333. Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 13, Άμφισσα και Λεωφόρος Σαλώνων 29, Άμφισσα- Έναντι γηπέδου Άμφισσας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο