Κέντρο Ημέρας Ν. Φωκίδας

Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ψυχιατρικές διαταραχές της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος – Νομός Φωκίδας 

 

To Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ψυχιατρικές διαταραχές (KH) στο Νομό Φωκίδας επικεντρώνεται στο λήπτη υπηρεσιών ψυχικής υγείας με βάση τις αρχές της κοινωνικής-κοινοτικής ψυχιατρικής, η οποία διασφαλίζει την παραμονή του ατόμου στην κοινότητα και τη θεραπευτική του συνέχεια σε συνεργασία με την οικογένεια και τις τοπικές δομές. 

Η διεπιστημονική ομάδα του ΚΗ αποτελείται από παιδοψυχίατρο, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό, εργοθεραπευτή, εκπαιδευτή ειδικών δεξιοτήτων.

 

Επωφελούμενοι του Κέντρου Ημέρα

 1. Παιδιά και έφηβοι που παρουσιάζουν δυσκολίες σε τομείς ανάπτυξης, όπως στην επικοινωνία, το λόγο, την ομιλία, τη μάθηση, την κίνηση, τη συμπεριφορά, το σχετίζεσθαι, το συναίσθημα. 
 2. Ενήλικες λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας που διαμένουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον και σε στεγαστικές δομές στην κοινότητα, με αναπηρίες, προβλήματα ζωής, ψυχιατρικές διαταραχές. Καθώς και άτομα που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό λόγω σοβαρών ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.
 3. Οικογένειες των άμεσα επωφελούμενων με θεραπευτικούς, ψυχοεκπαιδευτικούς και αποκαταστασιακούς στόχους.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • Αξιολόγηση, εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και αποκατάστασης.
 • Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό επίπεδο (παιδοψυχιατρική παρακολούθηση, ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα, πρώιμη παρέμβαση, λογοθεραπεία, ειδική αγωγή, μαθησιακή αποκατάσταση, εργοθεραπεία, συμβουλευτική οικογένειας κ.ά).
 • Ομαδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις ανάλογα την ηλικία και τις ανάγκες, δίνοντας έμφαση στις κοινωνικές δεξιότητες, τη συναισθηματική ευαισθητοποίηση, τη δημιουργική έκφραση και την επικοινωνία, τις ομάδες αφήγησης και την καλλιτεχνική δημιουργία. 
 • Εκπαίδευση κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων.
 • Ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων / επαγγελματικός προσανατολισμός και προετοιμασία για την εργασιακή ένταξη.
 • Προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης των οικογενειών και εφαρμογή ειδικών θεραπευτικών παρεμβάσεων (λ. χ . ψυχοεκπαίδευση).
 • Ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για όλη τη κοινότητα.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας, αγωγή – ευαισθητοποίηση της κοινότητας (λ. χ. καμπάνιες ενημέρωσης γενικού πληθυσμού, ενημερωτικές – εκπαιδευτικές ομιλίες / σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς, συλλόγους κλπ., παρεμβάσεις σε σχολεία, δημοσιεύσεις σχετικών άρθρων στον τοπικό τύπο κλπ).

 

Το Κέντρο Ημέρας συστάθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας» που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ από τον Ιανουάριο του 2015 η λειτουργία του χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Όλες οι υπηρεσίες του ΚΗ παρέχονται δωρεάν.

 

Ημέρες και ώρες λειτουργίας:

 

Δευτέρα – Παρασκευή 12:00 – 20:00 / Σάββατο 09:00 – 17:00

 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22650 23333 (Λεωφόρος Σαλώνων 29, Άμφισσα)

Μετάβαση στο περιεχόμενο