Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Έβρου-Ροδόπης

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας στο Ν. Έβρου λειτουργεί με κλιμάκια στις περιοχές Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Σουφλίου-Τυχερού και Διδυμοτείχου, και με κλιμάκια Κομοτηνής – Ιάσμου και Σαπών – Φιλύρας στο Ν. Ροδόπης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε:

  • Υπηρεσίες πρόληψης και νοσηλείας, ειδική φροντίδα κατ’ οίκον, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και αγωγή κοινότητας στις πόλεις που περιγράφονται ανωτέρω και σε δυσπρόσιτες περιοχές και ειδικότερα:

  • Έγκαιρη διάγνωση – παρέμβαση για την πρόληψη της έναρξης της νόσου ή της υποτροπής της

  • Κατ’ οίκον παρέμβαση για την αντιμετώπιση και διαχείριση της κρίσης

  • Κατ’ οίκον νοσηλεία για την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου και της διασφάλισης της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας του ασθενούς

  • Βοήθεια και στήριξη του ασθενούς στις πρακτικές του ανάγκες, όπως λήψη φαρμακευτικής αγωγής και ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες με τελικό στόχο την αυτόνομη διαβίωση

  • Διευκόλυνση του ασθενούς για την πρόσβασή του σε άλλες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των ψυχιατρικών υπηρεσιών. Η λειτουργία αυτή βασίζεται στη στενή συνεργασία με τις πανεπιστημιακές κλινικές (ψυχιατρική, παιδιατρική κ.λ.π.) του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, του Νοσοκομείου Κομοτηνής και τις αντίστοιχες μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

  • Συμβουλευτική-υποστηρικτική παρέμβαση στην οικογένεια του ασθενούς με στόχο την καλύτερη λειτουργία της.

  • Συμβουλευτική παρέμβαση στους χώρους όπου κινείται ο ασθενής (π.χ. γειτονιά και εργοδότες).

  • Υλοποίηση προγραμμάτων στέγασης, κατάρτισης, και προώθησης στην απασχόληση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση και επιστροφή στη θέση εργασίας, όσων ασθενών εργάζονταν πριν από την εκδήλωση της νόσου, συμπεριλαμβανομένων και των ασθενών, που η συνήθης ενασχόλησή τους είναι σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες.

  • Διεξαγωγή προγραμμάτων αγωγής κοινότητας σχετικά με την ψυχική διαταραχή προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή του πληθυσμού στην παροχή των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

 Η διεπιστημονική ομάδα της Κινητής Μονάδας αποτελείται από ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές.

 

Ανακοίνωση 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση για την ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Έβρου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο