Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας (Κ.Μ.Ψ.Υ.) του νομού Φωκίδας λειτουργεί από το 1981 με βάση τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής ασκώντας τις δραστηριότητές της στην τοπική κοινότητα και πάντα σε στενή συνεργασία με αυτή. Δέχεται αιτήματα και παρέχει υπηρεσίες όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Προσφέρει τις υπηρεσίες της, όσο το δυνατόν, πιο κοντά στο τόπο κατοικίας του ατόμου με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και όταν κρίνεται αναγκαίο μεταβαίνει στο σπίτι του ή στο χώρο εργασίας του. 

Κύριοι στόχοι της Κ.Μ.Ψ.Υ. είναι: 

 •  Η πρόληψη, η διάγνωση και η έγκαιρη παρέμβαση σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους

 •  Η έγκαιρη παρέμβαση σε ασθενείς με πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο

 •  Η σταθεροποίηση της κατάστασης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας

 •  Η σταθερή και συνεχής παρακολούθηση ασθενών με χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας

Η διεπιστημονική ομάδα που απαρτίζει την Κ.Μ.Ψ.Υ. ανταποκρίνεται στη διαχείριση της κρίσης με παρέμβαση στο σπίτι του ατόμου που αντιμετωπίζει πρόβλημα, με συνέχιση της παρακολούθησης της πορείας του μέσα στο νοσοκομείο, αν απαιτηθεί νοσηλεία, και με σταθερή παρακολούθηση και συνέχεια στη φροντίδα (follow-up) όλων των ληπτών των υπηρεσιών του. Οι υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας παρέχονται σε όλους τους πολίτες του νομού Φωκίδας. Συγκεκριμένα, προσφέρονται ειδικές θεραπείες, όπως ψυχοθεραπεία, ομαδικές θεραπείες, λογοθεραπεία, ειδική αγωγή, εργοθεραπεία και εικαστική θεραπεία. Παράλληλα, ικανοποιούνται αιτήματα που αφορούν προνοιακά θέματα, κοινωνική επαγγελματική αποκατάσταση, κοινωνικοποίηση και επανένταξη.

Η Κ.Μ.Ψ.Υ. συνεργάζεται στενά με τις υπόλοιπες μονάδες και υπηρεσίες της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος του νομού Φωκίδας. Παράλληλα, έχει αναπτύξει ένα ευρύ Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας στην τοπική κοινότητα που εξυπηρετεί την άμεση διασύνδεση και δικτύωση των φορέων υγείας του νομού (βλ. παρακάτω ΑΚΕΣΩ). Εκτός από τους φορείς η Κ.Μ.Ψ.Υ. αναπτύσσει δεσμούς με τις τοπικές κοινότητες του νομού Φωκίδας, μέσω της συστηματικής Αγωγής Κοινότητας, δηλαδή της εργασίας με τον τοπικό πληθυσμό με στόχο την ευαισθητοποίησή του σε θέματα ψυχικής υγείας, την πρόληψη και την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου, αποτελώντας ζωντανό κομμάτι της διαδικασίας αυτής.

Πιο συγκεκριμένα η Αγωγή Κοινότητας περιλαμβάνει:

 • Εκπαίδευση του πληθυσμού σε γενικότερα, αλλά και ειδικότερα θέματα, μέσα από ημερίδες, σεμινάρια, συμμετοχή/ συνδιοργάνωση εκδηλώσεων τοπικών φορέων, αλλά και την καθημερινή επαφή θεραπευτών και ασθενών με την τοπική κοινότητα

 • Συνεχή συνεργασία με πρόσωπα κύρους και ειδικές ομάδες, όπως αστυνομικούς, γιατρούς κ.α.

 • Σταθερή συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την υλοποίηση κοινών δράσεων, ομάδων εφήβων, γονέων, εκπαιδευτικών και με παιδότοπους για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού

Επίσης, η Κ.Μ.Ψ.Υ. επιτελεί επιστημονικό – εκπαιδευτικό έργο που περιλαμβάνει:

 • Εκπαίδευση του προσωπικού της καθώς και του προσωπικού των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα.

 • Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων εκτός δομής

 • Παρουσιάσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες

 • Συμμετοχή σε έρευνες

 • Παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων

Η Κ.Μ.Ψ.Υ. προσπαθεί να αναπροσαρμόζει τη λειτουργία της τηρώντας τις βασικές αρχές της και πάντα με βάση τα νέα κοινωνικά, επιστημονικά και οικονομικά δεδομένα. Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή και εξέλιξή της αφορούν στη μέθοδο της ομαδικής μελέτης, στην έρευνα δράσης, στην ανάλυση εξαμηνιαίων στατιστικών στοιχείων, αλλά και την εφαρμογή άλλων εργαλείων αξιολόγησης, όπως ερωτηματολόγια ικανοποίησης ασθενών, ερωτηματολόγια δράσεων αγωγής κοινότητας, κλίμακα HONOS, κοινωνική αποτίμηση του έργου μέσω της μεθοδολογίας SROI.

Τα κλιμάκια που λειτουργεί η Κ.Μ.Ψ.Υ. αποτελούνται από ψυχίατρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές και νοσηλευτές. Επισκέπτονται, σε σταθερές μέρες και ώρες, συγκεκριμένα σημεία της περιοχής για να καλύψουν επί τόπου τις ανάγκες του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας. Τα κλιμάκια που λειτουργούν είναι:

Σε καθημερινή βάση στα γραφεία της ΕΚΨ&ΨΥ 

 • Κλιμάκιο Άμφισσας

Κάθε δεκαπέντε μέρες στο Κέντρο υγείας ή στο περιφερειακό Ιατρείο

 • Κλιμάκιο Ιτέας

 • Κλιμάκιο Δελφών – Χρισσού

 • Κλιμάκιο Γραβιάς

 • Κλιμάκιο Πολυδρόσου

 • Κλιμάκιο Λιδορικίου

 • Κλιμάκιο Ερατεινής

 • Κλιμάκιο Ευπαλίου

 • Κλιμάκιο Δεσφίνας

 • Κλιμάκιο Γαλαξιδίου

 • Κλιμάκιο Αμφίκλειας

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο