Λέσχη Ψυχαγωγίας Άμφισσας

Η Λέσχη Ψυχαγωγίας Άμφισσας λειτουργεί στο πλαίσιο των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και της Κινητής Μονάδας της Ε.Κ.Ψ.Υ. και Ψ.Υ. Πρόκεται για ένα μεταβατικό χώρο από το σπίτι στην κοινότητα που προσφέρει θεραπεία μέσα από δημιουργικούς δρόμους. Απευθύνεται κυρίως σε λήπτες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που μένουν στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. (προστατευόμενα διαμερίσματα και οικοτροφείο) και σε άτομα της κοινότητας με σχετική παθολογία που παρακολουθεί η Κινητή Μονάδα της Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. Οι στόχοι της Λέσχης σχετίζονται κυρίως με την ομαδική θεραπευτική εργασία και την αξιοποίηση των θεραπειών μέσω της τέχνης. Από το 2005 μέχρι σήμερα εφαρμόζεται στα προγράμματα της Λέσχης η εικαστική θεραπεία (art therapy).

Πιο συγκεκριμένα, οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τη Λέσχη Ψυχαγωγίας αφορούν σε: ενδυνάμωση, κινητοποίηση, ανάπτυξη διαπροσωπικής επικοινωνίας, ανάπτυξη εμπιστοσύνης στον εαυτό και στους άλλους, ανάδειξη προσωπικών ιστοριών, αίσθηση της ταυτότητας και της συνέχειας της προσωπικής ιστορίας, φωτισμός των υγιών στοιχείων της προσωπικότητας, έκφραση συναισθημάτων – σκέψεων, ενθάρρυνση πρωτοβουλιών, εξερεύνηση δυνατοτήτων, ανάδειξη κλίσεων – ταλέντων – ικανοτήτων, ανακάλυψη της δημιουργικής έκφρασης, δημιουργία, χαρά και ευχαρίστηση, επαφή με την τέχνη και τον πολιτισμό. Πέρα από τους πιο πάνω γενικούς στόχους, υπάρχουν και εξειδικευμένοι ατομικοί στόχοι για το κάθε μέλος.

Επίσης, η Λέσχη Ψυχαγωγίας

  • Οργανώνει προγράμματα εκτός χώρου της Λέσχης, π.χ. Πρόγραμμα «Ιστορίες Πολιτισμού» στη βιβλιοθήκη της Ιτέας.
  • Συμμετέχει σε εκθέσεις
  • Οργανώνει επισκέψεις σε χώρους τέχνης, πολιτισμού, κ.α.
  • Συμμετέχει σε εκδηλώσεις της τοπικής κοινότητας
  • Οργανώνει εκδηλώσεις αλληλεγγύης στην τοπική κοινότητα, π.χ. χαριστικό παζάρι.
  • Συνεργάζεται με προγράμματα Διά Βίου Μάθησης
  • Συνεργάζεται με την Ε.Κ.Ψ & Ψ.Υ. συμμετέχοντας σε προγράμματα (Χωράφι – Προγράμματα Ψυχαγωγίας), εκδηλώσεις
  • Συνεργάζεται με άλλους φορείς συμμετέχοντας σε προγράμματά τους
  • Συνεργάζεται με εθελοντές από την τοπική κοινότητα

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: www.zofokida.gr/leshiamfissas

Μετάβαση στο περιεχόμενο