“Μοιράσου την ιστορία σου”-Αναζήτηση συμμετεχόντων σε έρευνα του ευρωπαϊκού οργανισμού Mental Health Europe

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός Mental Health Europe (M.H.E.)-του οποίου η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας είναι  μέλος και focal point του oργανισμού στην Ελλάδα-αναζητά συμμετέχοντες στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει με στόχο τη χαρτογράφηση και κατανόηση του αποκλεισμού στην ψυχική υγεία υπό τον τίτλο “Mapping and Understanding Exclusion“. Η έρευνα διεξάγεται σε συνεργασία με ερευνητές από το Tizard Center* και το πανεπιστήμιο Kent της Αγγλίας, έχει αξιολογηθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board) του προγράμματος και έχει εγκριθεί από την επιτροπή ερευνητικής Δεοντολογίας (Tizard Centre). Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα αποτελεί συνέχεια μιας προσπάθειας του M.H.E. που ξεκίνησε το 2012 με τίτλο “Mapping Exclusion 2012 Report” και σήμερα με χρηματοδότηση του Open Society Foundation και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμπλουτίζεται μελετώντας πέρα από τη χαρτογράφηση και τον αποκλεισμό ως συνέπεια δυσλειτουργίας των συστημάτων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Στην έρευνα μπορεί να συμμετάσχει εθελοντικά όποιος/α θέλει να μοιραστεί την ιστορία του/της από αναγκαστική νοσηλεία και θεραπεία, απομόνωση και περιορισμό (καθήλωση), ή περιορισμό σε νομικές δικαιοπραξίες (π.χ. δικαστική συμπαράσταση). Θα διερευνηθούν κοινά σημεία στις ιστορίες και εμπειρίες των συμμετεχόντων, που αναδεικνύουν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπειρίες που αναδεικνύουν τις αντιλήψεις των χρηστών και “επιζώντων” υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν σε μια ενιαία έκθεση (report).

 Η συμμετοχή στην έρευνα μπορεί να γίνει ανώνυμα μέσω ηλεκτρονικής υποβολής της ιστορίας (στην αγγλική ή μητρική γλώσσα του/της συμμετέχοντος/ουσας) ή μέσω συνέντευξης (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ουγγρικά). Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Για περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους συμμετοχής,τη διεξαγωγή της έρευνας, τη διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων ή οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, δείτε εδώ

Η συμμετοχή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 15 Ιουνίου

*(μία από τις σημαντικότερες ακαδημαϊκές ομάδες που εργάζονται πάνω σε θέματα αναπηρίας και κοινωνικής φροντίδας και απαρτίζεται από μέλη με διακεκριμένη ακαδημαϊκή και πρακτική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο