Το πρόγραμμα Προεπαγγελματικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στοχεύει στην κοινωνική επανένταξη των χρόνιων ψυχωσικών ασθενών, μέσα από τη θεραπεία και την επαγγελματική εκπαίδευση. Στη δραστηριότητα συμμετέχουν καθημερινά μέλη/ένοικοι από τα Προστατευμένα Διαμερίσματα, Προστατευμένα Διαμερίσματα [Δορυφόροι], αλλά και από το Οικοτροφείο «Ευρύκλεια». Επίσης, εντάσσονται στην δραστηριότητα εκπαιδευτικά ασθενείς που παρακολουθούνται από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας.

Κύριος στόχος της ενασχόλησης αυτής, πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση των μελών/ενοίκων στις γεωργικές καλλιέργειες και την ανάλογη πρακτική εφαρμογή, είναι η επαφή με την κοινότητα μέσω της πώλησης των προϊόντων και η ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση, η μελλοντική επιτυχής απασχόληση τους στο χωράφι, καθώς και η προετοιμασία τους για ένταξη σε προστατευμένο πλαίσιο εργασίας ή στην ελεύθερη αγορά εργασίας.

Εκτός από την αγροτική τους απασχόληση, τα μέλη / ένοικοι πραγματοποιούν συνεργασίες με φορείς εντός και εκτός του νομού και της ευρύτερης περιοχής. Τα μέλη δραστηριοποιούνται στην εκμάθηση διαφόρων πρακτικών και θεωρητικών δράσεων.

Επίσης, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται από την ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος, αλλά και από εξωτερικούς φορείς.

Στόχος, είναι αφενός η κινητοποίηση των μελών/ενοίκων και αφετέρου η εξάσκηση όποιας επαγγελματικής κατάρτισης έχουν κερδίσει στη μετέπειτα ζωή τους.

Η εμπειρία μας από την εφαρμογή τέτοιου είδους δράσεων μας έχει δείξει ότι διευκολύνουν τη διαδικασία προσαρμογής των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες σε συνθήκες πραγματικής εργασίας, ενώ παράλληλα προσφέρουν την δυνατότητα εφαρμογής και αξιοποίησης διαφόρων ποιοτικών εργαλείων χρήσιμων για την επίτευξη των στόχων.

Γενικότερα, οι στόχοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι αφενός η κινητοποίηση των ασθενών και αφετέρου η εκμάθηση κάποιας εργασίας που θα μπορέσουν να την χρησιμοποιήσουν στην μετέπειτα ζωή τους.

«Όταν εργαζόμαστε με γνώμονα τον ασθενή και τις ανάγκες του και εργαλείο την κατανόησή του και τη συνεργασία όλων μας, η επιτυχία στους στόχους μας, αλλά και η ικανοποίηση από την δουλεία μας είναι εξασφαλισμένες».

Λέσχη Ψυχαγωγίας Άμφισσας

Η Λέσχη Ψυχαγωγίας Άμφισσας λειτουργεί στο πλαίσιο των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και της Κινητής Μονάδας της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος. Πρόκεται για ένα μεταβατικό χώρο από το σπίτι στην κοινότητα που προσφέρει θεραπεία μέσα από δημιουργικούς δρόμους. Απευθύνεται κυρίως σε λήπτες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που μένουν στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος. (προστατευόμενα διαμερίσματα και οικοτροφείο) και σε άτομα της κοινότητας με σχετική παθολογία που παρακολουθεί η Κινητή Μονάδα της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος. Οι στόχοι της Λέσχης σχετίζονται κυρίως με την ομαδική θεραπευτική εργασία και την αξιοποίηση των θεραπειών μέσω της τέχνης. Από το 2005 μέχρι σήμερα εφαρμόζεται στα προγράμματα της Λέσχης η εικαστική θεραπεία (art therapy).

Πιο συγκεκριμένα, οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τη Λέσχη Ψυχαγωγίας αφορούν σε: ενδυνάμωση, κινητοποίηση, ανάπτυξη διαπροσωπικής επικοινωνίας, ανάπτυξη εμπιστοσύνης στον εαυτό και στους άλλους, ανάδειξη προσωπικών ιστοριών, αίσθηση της ταυτότητας και της συνέχειας της προσωπικής ιστορίας, φωτισμός των υγιών στοιχείων της προσωπικότητας, έκφραση συναισθημάτων – σκέψεων, ενθάρρυνση πρωτοβουλιών, εξερεύνηση δυνατοτήτων, ανάδειξη κλίσεων – ταλέντων – ικανοτήτων, ανακάλυψη της δημιουργικής έκφρασης, δημιουργία, χαρά και ευχαρίστηση, επαφή με την τέχνη και τον πολιτισμό. Πέρα από τους πιο πάνω γενικούς στόχους, υπάρχουν και εξειδικευμένοι ατομικοί στόχοι για το κάθε μέλος.

Επίσης, η Λέσχη Ψυχαγωγίας

 • Οργανώνει προγράμματα εκτός χώρου της Λέσχης, π.χ. Πρόγραμμα «Ιστορίες Πολιτισμού» στη βιβλιοθήκη της Ιτέας.
 • Συμμετέχει σε εκθέσεις
 • Οργανώνει επισκέψεις σε χώρους τέχνης, πολιτισμού, κ.α.
 • Συμμετέχει σε εκδηλώσεις της τοπικής κοινότητας
 • Οργανώνει εκδηλώσεις αλληλεγγύης στην τοπική κοινότητα, π.χ. χαριστικό παζάρι.
 • Συνεργάζεται με προγράμματα Διά Βίου Μάθησης
 • Συνεργάζεται με την ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος συμμετέχοντας σε προγράμματα (Χωράφι – Προγράμματα Ψυχαγωγίας), εκδηλώσεις
 • Συνεργάζεται με άλλους φορείς συμμετέχοντας σε προγράμματά τους
 • Συνεργάζεται με εθελοντές από την τοπική κοινότητα

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: www.zofokida.gr/leshiamfissas

Λέσχη Ψυχαγωγίας Ιτέας 'Αύρα '

Η Λέσχη Ψυχαγωγίας ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2007 και απευθυνόταν σε χρόνιους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας- κυρίως ψυχωτικούς- που μένουν στην τοπική κοινότητα και τους παρακολουθεί η Κινητή Μονάδα της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος. Σήμερα, προσφέρει υπηρεσίες κυρίως σε άτομα και ομάδες της κοινότητας που δεν έχουν μείζονα ψυχοπαθολογία. Η Λέσχη λειτουργεί στο πλαίσιο της Κινητής Μονάδας και των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος. Είναι ένας χώρος ψυχικής υγείας για την παροχή θεραπείας, πρόληψης, υποστήριξης και φροντίδας σε άτομα και ομάδες. Με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο φροντίζει και προάγει την ψυχική υγεία και ευεξία ατόμων και ομάδων.

Λειτουργούν σε τακτική βάση

 • Δύο ομάδες εικαστικής ψυχοθεραπείας (art therapy) με άτομα από την τοπική κοινότητα
 • Ομάδα hatha yoga
 • Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής

Επίσης, η Λέσχη Ψυχαγωγίας

 • Συνεργάζεται με την ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος συμμετέχοντας σε προγράμματα (π.χ. (Χωράφι – Προγράμματα Ψυχαγωγίας) και εκδηλώσεις
 • Συνεργάζεται με φορείς της τοπικής κοινότητας
 • Συνεργάζεται με εθελοντές από την τοπική κοινότητα

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.