Το Κέντρο Ημέρας (ΚΗ) για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ψυχικές διαταραχές λειτουργεί από το 2012 με έδρα την Άμφισσα και είναι μέρος του προγράμματος «Ψυχαργώς» που στοχεύει στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας με την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ. 89029/28-03-2014 άδεια λειτουργίας.

Από τον Ιανουάριο του 2015 η λειτουργία του χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν. Στεγάζεται σε χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας στο οποίο λειτουργεί και η μονάδα του νοσοκομείου, το ΚΕΦΙΑΠ (Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης).

Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί ως μονάδα ψυχικής υγείας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ποικίλες μαθησιακές, επικοινωνιακές, συναισθηματικές δυσκολίες, αναπηρίες και ψυχιατρικές διαγνώσεις. Με βάση τις αρχές της κοινωνικής-κοινοτικής ψυχιατρικής στοχεύει στη διασφάλιση παραμονής του κάθε ωφελούμενου στην κοινότητα, τη θεραπευτική συνέχεια, την ενίσχυση της προσωπικής του ανάπτυξης, την ενδυνάμωση των ικανοτήτων της ίδιας της οικογένειας, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης του ιδίου και της οικογένειάς του, τη λειτουργική αυτονόμησή του. Υπάρχει σταθερή και τακτική επικοινωνία με κάθε άλλο σημαντικό πλαίσιο του ατόμου (οικογένεια, σχολείο, εργασία κλπ.).

Η Διεπιστημονική Ομάδα της Μονάδας στελεχώνεται από τις εξής ειδικότητες: παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, εκπαιδευτή ειδικών δεξιοτήτων  και διοικητικό υπάλληλο.

Υπάρχει σεβασμός της προσωπικότητας και της μοναδικότητας κάθε προσώπου που ωφελείται των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας. Κατά συνέπεια δομείται μια σειρά θεραπευτικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του μέλους και της οικογένειάς του, μέσα από την εναλλαγή ατομικών και ομαδικών θεραπευτικών προγραμμάτων.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Ημέρας

 1. Παιδιά και έφηβοι που παρουσιάζουν δυσκολίες σε τομείς ανάπτυξης, όπως στην επικοινωνία, το λόγο, την ομιλία, τη μάθηση, την κίνηση, τη συμπεριφορά, το σχετίζεσθαι, το συναίσθημα.
 2. Ενήλικες λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας που διαμένουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον και σε στεγαστικές δομές στην κοινότητα, με αναπηρίες, προβλήματα ζωής, ψυχιατρικές διαταραχές. Καθώς και άτομα που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό λόγω σοβαρών ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.
 3. Οικογένειες των άμεσα επωφελούμενων με θεραπευτικούς, ψυχοεκπαιδευτικούς και αποκαταστασιακούς στόχους.

Παρεχόμενες υπηρεσίες – Πλαίσιο

Με κύριο μέλημα τη βελτίωση της καθημερινότητας κάθε ωφελούμενου, όπως και την ενδυνάμωση και διαρκή υποστήριξη των γονέων και σε συχνότητα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κάθε οικογένειας, παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Αξιολόγηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και αποκατάστασης.
 • Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό επίπεδο (λ.χ. παιδοψυχιατρική παρακολούθηση, ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα, πρώιμη παρέμβαση, λογοθεραπεία, ειδική αγωγή, μαθησιακή αποκατάσταση, εργοθεραπεία κ.ά.).
 • Θεραπείες μέσω εκφραστικών και εικαστικών τεχνών.
 • Ομαδικές παρεμβάσεις με ψυχοπαιδαγωγικό, υποστηρικτικό και αποκαταστασιακό χαρακτήρα.
 • Ανάπτυξη και προαγωγή επαγγελματικών δεξιοτήτων / επαγγελματικός προσανατολισμός και προετοιμασία για την εργασιακή ένταξη.
 • Προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης γονέων και εφαρμογή ειδικών θεραπευτικών παρεμβάσεων (λ.χ . ψυχοεκπαίδευση).
 • Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως μέσω τηλεπρακτικής / τηλεθεραπείας.

Παράλληλα:

 • Διασύνδεση με τις εσωτερικές μονάδες του φορέα (Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ΚοιΣΠΕ).
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού και τρίτων.
 • Ερευνητική μελέτη και προβολή του επιστημονικού έργου.
 • Ομαδικές παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων με στόχο την πρόληψη, ευαισθητοποίηση και αγωγή της ψυχικής υγείας.
 • Πραγματοποίηση γιορτών ανοικτών προς την κοινότητα με έμφαση στο τοπικό πολιτιστικό στοιχείο.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας – ισότητας ευκαιριών των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και των οικογενειών τους, όπως και αγωγή – ευαισθητοποίηση της κοινότητας μέσα από ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, σε συνεργασία με Δήμους, Φορείς και Υπηρεσίες.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Δευτέρα – Παρασκευή 12:00 – 20:00 / Σάββατο 09:00 – 17:00

Για περισσότερες πληροφορίες: 22650 23333 (Λεωφόρος Σαλώνων 29, Άμφισσα)

e-mail: kentrohmerasfoki@gmail.com

Όλες οι υπηρεσίες του ΚΗ παρέχονται δωρεάν.

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αθανασία Τζιμαρά, Λογοθεραπεύτρια

Όλες οι υπηρεσίες της Μονάδας παρέχονται δωρεάν με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας.