Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας στο Ν. Έβρου λειτουργεί με κλιμάκια στις περιοχές Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Σουφλίου-Τυχερού και Διδυμοτείχου, και στο Ν. Ροδόπης με τα κλιμάκια Κομοτηνής – Ιάσμου και Σαπών – Φιλύρας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε υπηρεσίες πρόληψης, υποστήριξης και θεραπείας, ειδική φροντίδα κατ’ οίκον, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και αγωγή κοινότητας στις πόλεις που περιγράφονται ανωτέρω και σε δυσπρόσιτες περιοχές. Ειδικότερα:

 • Έγκαιρη διάγνωση – παρέμβαση για την πρόληψη της έναρξης της νόσου ή της υποτροπής της
 • Κατοίκον παρέμβαση για την αντιμετώπιση και διαχείριση της κρίσης, καθώς και για τη διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας
 • Βοήθεια και στήριξη σε πρακτικές ανάγκες, όπως η λήψη φαρμακευτικής αγωγής και η εκπαίδευση ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων με τελικό στόχο την αυτόνομη διαβίωση
 • Διευκόλυνση στην πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των ψυχιατρικών υπηρεσιών. Η λειτουργία αυτή βασίζεται στη στενή συνεργασία με τις πανεπιστημιακές κλινικές (ψυχιατρική, παιδιατρική κλπ.) του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, του Νοσοκομείου Κομοτηνής και τις αντίστοιχες μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
 • Συμβουλευτική-υποστηρικτική παρέμβαση στην οικογένεια του ωφελούμενου με στόχο την καλύτερη λειτουργία της.
 • Συμβουλευτική παρέμβαση στους χώρους όπου κινείται ο ωφελούμενος (π.χ. γειτονιά και εργοδότες).
 • Διασύνδεση με προγράμματα κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση και επιστροφή στη θέση εργασίας, όσων ωφελούμενων εργάζονταν πριν από την εκδήλωση της νόσου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων, που η συνήθης ενασχόλησή τους είναι σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες.
 • Διεξαγωγή δράσεων ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σχετικά με την ψυχική διαταραχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή του στην παροχή των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Η διεπιστημονική ομάδα της Κινητής Μονάδας αποτελείται από ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές.

Από το 2019 η Κινητή Μονάδα, στο πλαίσιο του Τομεοποιημένου Σχεδιασμού Ανάπτυξης Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας (Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας), ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Έβρου, της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας». Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) σύμφωνα με την Τροποποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 187/23.05.2019 Απόφασης Ένταξης της πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους στο Νομό Ροδόπης. Ειδικότερα, παρέχονται:

 • διαγνωστικές και θεραπευτικές συνεδρίες
 • επιτόπιες επισκέψεις για την ενημέρωση υπηρεσιών, δομών και φορέων
 • ενημερωτικές εκδηλώσεις για θέματα ψυχικής υγείας και πρόληψης όπως Διαλέξεις– Σεμινάρια στην κοινότητα για θέματα ψυχικής υγείας, Ομιλίες σε συνεργασία με συλλόγους γονέων, εκπαιδευτικών, άλλων επαγγελματιών για θέματα – προβλήματα παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας.

Η διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από τις ειδικότητες του Παιδοψυχίατρου, Ψυχολόγου, Κοινωνικού Λειτουργού, Ειδικού Παιδαγωγού και Λογοπεδικού.

Όλες οι υπηρεσίες της Κινητής Μονάδας παρέχονται δωρεάν.

Όλες οι υπηρεσίες της Μονάδας παρέχονται δωρεάν με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας.