Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης περιλαμβάνουν οικοτροφεία και προστατευμένα διαμερίσματα, τα οποία αποτελούν χώρους προστατευμένης διαβίωσης υψηλής, μεσαίας και χαμηλής υποστήριξης.

Απευθύνονται σε ενήλικα άτομα με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα και παρέχουν θεραπευτικά προγράμματα με γνώμονα τη σφαιρική και εξατομικευμένη φροντίδα. Κύριος στόχος της λειτουργίας τους είναι η κοινωνική ενσωμάτωση και η υποστήριξη στην υιοθέτηση κοινωνικών ρόλων. Επιδιώκουν να προσφέρουν μια ικανοποιητική ζωή με προσωπικό νόημα για το άτομο παρά τις επιπτώσεις της διαταραχής του και να συμβάλουν στην ενδυνάμωσή του σε όλους τους τομείς της ζωής.

Βασικός στόχος της θεραπευτικής ομάδας των οικοτροφείων και των προστατευμένων προγραμμάτων είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των μελών, η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η κοινωνική τους επανένταξη και η μετάβαση-όσων έχουν τη δυνατότητα- σε έναν πιο αυτόνομο τρόπο ζωής.

Στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης παρέχονται υπηρεσίες που στοχεύουν:

  • στην αποασυλοποίηση ατόμων με χρόνιες ψυχιατρικές διαταραχές
  • στην κοινωνική τους επανένταξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους
  • στη συνέχεια της φροντίδας τους (follow-up) κοντά στον τόπο καταγωγής τους
  • στη βελτίωση της ατομικής και κοινωνικής λειτουργικότητας
  • στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους
  • στη μείωση του στίγματος της ψυχική νόσου στην τοπική κοινότητα 

Στο ευρύτερο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ενισχύεται η δικτύωση των μονάδων με άλλες κοινοτικές υπηρεσίες και δομές αποκατάστασης, καθώς και το άνοιγμα προς την τοπική κοινότητα με συστηματική συμμετοχή σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Το έργο των μονάδων αξιολογείται και οι στόχοι επαναπροσδιορίζονται με στόχο τη βέλτιστη προσαρμογή.

Για κάθε ένοικο καταρτίζεται εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τόσο ατομικές όσο και ομαδικές δραστηριότητες. Παράλληλα όλοι ενισχύονται, ώστε να συμμετέχουν και σε άλλα υποστηρικτικά προγράμματα, όπως προ και επαγγελματικής κατάρτισης, δραματοθεραπείας και χοροθεραπείας. 

Η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος λειτουργεί 6 Οικοτροφεία και 22 προστατευμένα διαμερίσματα στους Νομούς Αττικής, Έβρου – Ροδόπης, Φθιώτιδας και Φωκίδας.