Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης περιλαμβάνουν οικοτροφεία και προστατευμένα διαμερίσματα, τα οποία αποτελούν χώρους προστατευμένης διαβίωσης υψηλής, μεσαίας και χαμηλής υποστήριξης.

Απευθύνονται σε ενήλικα άτομα με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα και παρέχουν θεραπευτικά προγράμματα με γνώμονα τη σφαιρική και εξατομικευμένη φροντίδα. Κύριος στόχος της λειτουργίας τους είναι η κοινωνική ενσωμάτωση και η υποστήριξη στην υιοθέτηση κοινωνικών ρόλων. Επιδιώκουν να προσφέρουν μια ικανοποιητική ζωή με προσωπικό νόημα για το άτομο παρά τις επιπτώσεις της διαταραχής του και να συμβάλουν στην ενδυνάμωσή του σε όλους τους τομείς της ζωής.

Βασικός στόχος της θεραπευτικής ομάδας των οικοτροφείων και των προστατευμένων προγραμμάτων είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των μελών, η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η κοινωνική τους επανένταξη και η μετάβαση-όσων έχουν τη δυνατότητα- σε έναν πιο αυτόνομο τρόπο ζωής.

Στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης παρέχονται υπηρεσίες που στοχεύουν:

  • στην αποασυλοποίηση ατόμων με χρόνιες ψυχιατρικές διαταραχές
  • στην κοινωνική τους επανένταξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους
  • στη συνέχεια της φροντίδας τους (follow-up) κοντά στον τόπο καταγωγής τους
  • στη βελτίωση της ατομικής και κοινωνικής λειτουργικότητας
  • στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους
  • στη μείωση του στίγματος της ψυχική νόσου στην τοπική κοινότητα 

Στο ευρύτερο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ενισχύεται η δικτύωση των μονάδων με άλλες κοινοτικές υπηρεσίες και δομές αποκατάστασης, καθώς και το άνοιγμα προς την τοπική κοινότητα με συστηματική συμμετοχή σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Το έργο των μονάδων αξιολογείται και οι στόχοι επαναπροσδιορίζονται με στόχο τη βέλτιστη προσαρμογή.

Για κάθε ένοικο καταρτίζεται εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τόσο ατομικές όσο και ομαδικές δραστηριότητες. Παράλληλα όλοι ενισχύονται, ώστε να συμμετέχουν και σε άλλα υποστηρικτικά προγράμματα, όπως προ και επαγγελματικής κατάρτισης, δραματοθεραπείας και χοροθεραπείας. 

Η Μονάδα λειτουργεί με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας.

Δομή Αττικής

Το Οικοτροφείο Α’ Αττικής λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2003 στο πλαίσιο του προγράμματος Ψυχαργώς, φάση Β, και είναι δυναμικότητας 15 ατόμων.  Βρίσκεται στην περιοχή της Καλλιθέας και οι ένοικοί του προέρχονται από Ψυχιατρικά Τμήματα δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής. Βασικός στόχος της θεραπευτικής ομάδας του οικοτροφείου είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των μελών, η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η κοινωνική τους επανένταξη και η μετάβαση-όσων έχουν τη δυνατότητα- σε έναν πιο αυτόνομο τρόπο ζωής. Για κάθε ένοικο έχει καταρτιστεί εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τόσο ατομικές όσο και ομαδικές δραστηριότητες. Παράλληλα όλοι ενισχύονται, ώστε να συμμετέχουν και σε άλλα υποστηρικτικά προγράμματα, όπως δραματοθεραπείας και χοροθεραπείας.

Το Οικοτροφείο Β΄ Αττικής είναι δυναμικότητας 15 ατόμων και βρίσκεται στην περιοχή της Καλλιθέας. Το θεραπευτικό πλάνο που ακολουθείται είναι όσο πιο εξατομικευμένο γίνεται, αλλά ταυτόχρονα προωθείται και η δυνατότητα λειτουργίας των ασθενών μέσα σε ομαδικές δραστηριότητες. Η κοινότητα είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένη με την ύπαρξη και λειτουργία του Οικοτροφείου. Οι γείτονες μετέχουν στις εκδηλώσεις του Οικοτροφείου και στηρίζουν την αυτονόμηση των ασθενών.

Τα Προστατευμένα Διαμερίσματα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1992 και σήμερα λειτουργούν 7 διαμερίσματα στην περιοχή της Καλλιθέας. Πρόκειται για ενοικιαζόμενα διαμερίσματα τα οποία στεγάζουν από έναν έως και πέντε ενοίκους. Οι ένοικοι έχουν στο παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά τμήματα ή διαμείνει σε προηγούμενες στεγαστικές δομές (π.χ. νοσοκομεία, ξενώνες βραχείας παραμονής, οικοτροφεία κ.α.), και έχουν τη δυνατότητα να επανακτήσουν υψηλό επίπεδο αυτονομίας στη ζωή τους. 

Η παρουσία της θεραπευτικής ομάδας στην καθημερινότητα των ενοίκων είναι τακτική αλλά ολιγόωρη, και βοηθά στο συντονισμό της καθημερινότητας των ενοίκων, στην ενδυνάμωσή τους, αλλά και στην ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση. Το θεραπευτικό προσωπικό των διαμερισμάτων αποτελείται από: γιατρό, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, υπαλλήλους γενικών και διοικητικών καθηκόντων.