Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης περιλαμβάνουν οικοτροφεία και προστατευμένα διαμερίσματα, τα οποία αποτελούν χώρους προστατευμένης διαβίωσης υψηλής, μεσαίας και χαμηλής υποστήριξης.

Απευθύνονται σε ενήλικα άτομα με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα και παρέχουν θεραπευτικά προγράμματα με γνώμονα τη σφαιρική και εξατομικευμένη φροντίδα. Κύριος στόχος της λειτουργίας τους είναι η κοινωνική ενσωμάτωση και η υποστήριξη στην υιοθέτηση κοινωνικών ρόλων. Επιδιώκουν να προσφέρουν μια ικανοποιητική ζωή με προσωπικό νόημα για το άτομο παρά τις επιπτώσεις της διαταραχής του και να συμβάλουν στην ενδυνάμωσή του σε όλους τους τομείς της ζωής.

Βασικός στόχος της θεραπευτικής ομάδας των οικοτροφείων και των προστατευμένων προγραμμάτων είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των μελών, η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η κοινωνική τους επανένταξη και η μετάβαση-όσων έχουν τη δυνατότητα- σε έναν πιο αυτόνομο τρόπο ζωής.

Στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης παρέχονται υπηρεσίες που στοχεύουν:

 • στην αποασυλοποίηση ατόμων με χρόνιες ψυχιατρικές διαταραχές
 • στην κοινωνική τους επανένταξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους
 • στη συνέχεια της φροντίδας τους (follow-up) κοντά στον τόπο καταγωγής τους
 • στη βελτίωση της ατομικής και κοινωνικής λειτουργικότητας
 • στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους
 • στη μείωση του στίγματος της ψυχική νόσου στην τοπική κοινότητα 

Στο ευρύτερο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ενισχύεται η δικτύωση των μονάδων με άλλες κοινοτικές υπηρεσίες και δομές αποκατάστασης, καθώς και το άνοιγμα προς την τοπική κοινότητα με συστηματική συμμετοχή σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Το έργο των μονάδων αξιολογείται και οι στόχοι επαναπροσδιορίζονται με στόχο τη βέλτιστη προσαρμογή.

Για κάθε ένοικο καταρτίζεται εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τόσο ατομικές όσο και ομαδικές δραστηριότητες. Παράλληλα όλοι ενισχύονται, ώστε να συμμετέχουν και σε άλλα υποστηρικτικά προγράμματα, όπως προ και επαγγελματικής κατάρτισης, δραματοθεραπείας και χοροθεραπείας.

Η Μονάδα λειτουργεί με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας.

Δομή Θράκης

Στην Αλεξανδρούπολη λειτουργούν 2 ψυχογηριατρικά Οικοτροφεία, το  Οικοτροφείο «Ευκάλυπτος» και το Οικοτροφείο «Λεύκα», δυναμικότητας 15 θέσεων το καθένα. Η λειτουργία τους ξεκίνησε το 2002 και το 2003 αντίστοιχα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψυχαργώς Β’ φάση». Η ένταξη στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης γίνεται μετά από παραπομπή της Επιτροπής Διαχείρισης Μετάβασης σε Μ.Ψ.Α. της 4ης ΥΠΕ Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης μπορείτε να βρείτε εδώ (See Doc Εγκύκλιος Μετάβασης σε ΜΨΑ)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ωφελουμένων
 • εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα με έμφαση στην καλλιέργεια των ατομικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων
 • παροχή ολοκληρωμένης και συνεχούς φροντίδας (follow-up) για την σωματική και ψυχική υγεία των ωφελουμένων
 • ενίσχυση της προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασής τους
 • ανάπτυξη και διατήρηση των κοινωνικών τους επαφών με έμφαση στο συγγενικό περιβάλλον και συστηματικές επισκέψεις στον τόπο καταγωγής τους
 • ενίσχυση και διατήρηση των επαφών με τους συγγενείς των ωφελουμένων με συστηματικές επισκέψεις στον τόπο καταγωγής τους

Στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης λειτουργούν επτά (7) Προστατευμένα Διαμερίσματα με δυνατότητα φιλοξενίας συνολικά 26 ατόμων. Η δυναμικότητα κάθε χώρου κυμαίνεται από 2 έως 6 άτομα και η σύνθεση ως προς το φύλο είναι μικτή (γυναίκες και άνδρες). Τα προστατευμένα διαμερίσματα απευθύνονται σε άτομα με υψηλό ή μεσαίο επίπεδο ατομικής και κοινωνικής λειτουργικότητας, που δε χρήζουν 24ωρης υποστήριξης, βάσει του οποίου καθορίζεται και η υποστήριξη τους από το προσωπικό. Η διεπιστημονική ομάδα απαρτίζεται από ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοιν. λειτουργό, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης σε άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές με μακρά παραμονή σε ψυχιατρικά νοσοκομεία, καθώς και σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα προερχόμενα από την κοινότητα
 • Ολοκληρωμένη φροντίδα σωματικής και ψυχικής υγείας
 • Εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα με στόχο τη διατήρηση των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, την καλλιέργεια της αυτονομίας των ωφελουμένων και την αποφυγή της έκπτωσης στη λειτουργικότητά τους.
 • Συνεχή αξιολόγηση της πορείας των ενοίκων και των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας στη φροντίδα
 • Ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των ενοίκων
 • Δικτύωση και διασύνδεση με το ευρύτερο δίκτυο παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (που σχετίζονται με την απασχόληση και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου)
 • Αγωγή – ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας για την αποφυγή της περιθωριοποίησης των μελών
 • Συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων, καθώς και ασκούμενων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο τόσο των μονάδων όσο και του φορέα