Οικοτροφεία – Προστατευμένα Διαμερίσματα

Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. στο Νομό Φωκίδας περιλαμβάνουν το Οικοτροφείο Ατόμων με Βαριά Νοητική Υστέρηση «Ευρύκλεια», έξι (6) Προστατευόμενα Διαμερίσματα και δύο (2) Διαμερίσματα Δορυφόρους του Οικοτροφείου.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση για ενεργό κοινωνική ζωή καθώς και τη θεραπευτική και συμβουλευτική στήριξη για αυτόνομη, κατά το δυνατόν, διαβίωση των ψυχικά ασθενών, επαγγελματική διερεύνηση και υποστήριξη με στόχο την απορρόφησή των ενοίκων στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει θεραπευτικές παρεμβάσεις, συμμετοχή σε πρόγραμμα προ – επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και ένταξη των ενοίκων σε υποστηρικτικά προγράμματα, όπως οι θεραπείες μέσω Τέχνης.

Οικοτροφείο “Ευρύκλεια”

Το Οικοτροφείο «Ευρύκλεια» λειτουργεί από το 1984 και εδράζει στο κέντρο της πόλης της Άμφισσας. Είναι δυναμικότητας 15 φιλοξενούμενων ληπτών των υπηρεσιών του. Σκοπός της λειτουργίας του είναι να προάγει τις συνθήκες για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ατόμων που φιλοξενεί. Η πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα αποτελούμενη από ψυχίατρο, ψυχολόγους, κοινωνική λειτουργό, εικαστική θεραπεύτρια, νοσηλευτές, προσωπικό γενικών καθηκόντων και ένα δασοπόνο εργάζεται συλλογικά για αυτό το σκοπό. Μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας ενθαρρύνεται η συνεργασία και η τακτική επικοινωνία των φιλοξενούμενων με το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον τους. Απώτερος στόχος είναι τα μέλη του χώρου να εκπαιδευτούν στην απόκτηση ατομικών και αντίστοιχων κοινωνικών δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να αυτοεξυπηρετούνται, να εμπλακούν σε ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση τους καθώς και την κοινωνική τους ζωή, αποτελώντας ενεργά μέλη της τοπικής κοινότητας. Η μετεξέλιξη του οικοτροφείου μπορεί να είναι η μετάβαση σε Διαμέρισμα Δορυφόρο του οικοτροφείου ή σε Προστατευόμενο Διαμέρισμα.

Προστατευόμενο Διαμέρισμα Δορυφόρος 1 και 2 Οικοτροφείου «Ευρύκλεια»

Το Προστατευόμενο Διαμέρισμα Δορυφόρος 1 λειτουργεί από το Μάρτιο του 2014 και το προστατευμένο Διαμέρισμα Δορυφόρος 2 από το Μάιο του 2014. Η έναρξη της λειτουργίας τους βασίζεται στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δημιουργία 160 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα Διαμερίσματα στις περιφέρειες στόχου σύγκλισης» στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 (κωδικός ΟΠΣ 373826). Η συνεργασία μεταξύ του οικοτροφείου και των Προστατευόμενων Διαμερισμάτων-Δορυφόρων είναι συνεχής. Οι ασθενείς οι οποίοι μετά την παραμονή τους στο οικοτροφείο ανέκτησαν τις δεξιότητες που είχαν πριν νοσήσουν ή εκπαιδεύτηκαν σε νέες δεξιότητες, μεταφέρθηκαν σε προστατευόμενο διαμέρισμα. Τα διαμερίσματα βρίσκονται κοντά-εντός του πολεοδομικού σχεδίου της πόλης της Άμφισσας- και φιλοξενούν (4) άτομα το καθένα. Η ψυχοκοινωνική φροντίδα που παρέχεται έχει σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητας των μελών, ώστε να λειτουργήσουν στην κοινότητα με επιτυχία και απώτερο στόχο την πλήρη αυτόνομη διαβίωση τους.

Προστατευόμενα Διαμερίσματα

Στην περιοχή της Άμφισσας εδρεύουν έξι (6) Προστατευόμενα διαμερίσματα. Τα διαμερίσματα βρίσκονται εντός πόλεως και μπορούν να φιλοξενήσουν στο σύνολο 21 άτομα. Τα προστατευόμενα διαμερίσματα αποτελούν τον τελικό κρίκο της αλυσίδας επανένταξης των θεραπευομένων στον κοινωνικό ιστό. Αποτελούν μια εναλλακτική δομή διαμονής, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Η ψυχοκοινωνική φροντίδα που παρέχεται έχει σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μελών του διαμερίσματος προκειμένου να λειτουργούν στην κοινότητα με την μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία, έχοντας ως απώτερο στόχο την πλήρη αυτόνομη διαβίωση τους. Αυτό επιτυγχάνεται με μια σειρά θεραπευτικών δράσεων όπως περιγράφονται παρακάτω.

  • Η εκπαίδευση σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και σε κοινωνικές δεξιότητες.

  • Η συμμετοχή των μελών στο Πρόγραμμα Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

  • Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, στη Λέσχη Κοινωνικοποίησης Άμφισσας και δραστηριότητες στην τοπική κοινότητα. Εμπλοκή στα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων

  • Εξασφάλιση σχέσεων συνεργασίας της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας με τις οικογένειες των φιλοξενουμένων

Μετάβαση στο περιεχόμενο