Οικοτροφείο Α’

Το Οικοτροφείο Α’ λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2002 στο πλαίσιο του προγράμματος Ψυχαργώς, φάση Β’ και είναι δυναμικότητας 15 φιλοξενούμενων ληπτών των υπηρεσιών του φορέα.

Ο χαρακτήρας του οικοτροφείου είναι ψυχογηριατρικός και η εργασία του προσωπικού επικεντρώνεται στους παρακάτω άξονες:

  • διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα (follow-up) για τη σωματική και ψυχική υγεία των ενοίκων

  • καλλιέργεια ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

  • ανάπτυξη και συντήρηση των κοινωνικών τους επαφών με έμφαση στο συγγενικό περιβάλλον και συστηματικές επισκέψεις στον τόπο καταγωγής τους

Στο ευρύτερο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ενισχύεται η δικτύωση με άλλες κοινοτικές υπηρεσίες και δομές αποκατάστασης, καθώς και το άνοιγμα προς την τοπική κοινότητα με συστηματική συμμετοχή σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Το έργο του οικοτροφείου αξιολογείται και οι στόχοι επαναπροσδιορίζονται με στόχο τη βέλτιστη προσαρμογή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο