Οικοτροφείο Α’


Το Οικοτροφείο Α’ Αττικής λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2003 στο πλαίσιο του προγράμματος Ψυχαργώς, φάση Β, και είναι δυναμικότητας 15 ατόμων. Οι ένοικοι του προέρχονται από Ψυχιατρικά Τμήματα δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής.

Βασικός στόχος της θεραπευτικής ομάδας του οικοτροφείου είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των μελών, η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η κοινωνική τους επανένταξη και η μετάβαση-όσων έχουν τη δυνατότητα- σε έναν πιο αυτόνομο τρόπο ζωής. Καθώς οι ανάγκες τόσων ατόμων είναι διαφορετικές και δυνητικά αλληλοσυγκρουόμενες, οι ένοικοι μαθαίνουν να συμβιώνουν και να σέβονται τους συγκατοίκους τους.

Για κάθε ένοικο έχει καταρτιστεί εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τόσο ατομικές όσο και ομαδικές δραστηριότητες. Παράλληλα όλοι ενισχύονται, ώστε να συμμετέχουν και σε άλλα υποστηρικτικά προγράμματα, όπως δραματοθεραπείας και χοροθεραπείας. Σημαντικό εργαλείο στη θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτικού προσωπικού και θεραπευόμενων είναι η συνεργασία και η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των τελευταίων.

Τέλος, στo πλαίσιo του in service-training οι θεραπευτές εκπαιδεύονται προκειμένου να ανταποκρίνονται στις πολυεπίπεδες ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, οι οποίες μεταβάλλονται συνεχώς καθώς εξελίσσονται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο