Οικοτροφείο Β΄

Το Οικοτροφείο Β΄λειτουργεί από τον Ιούλιο 2003 στο πλαίσιο του προγράμματος Ψυχαργώς, φάση Β’. Έχει δημιουργηθεί, για να παρέχει ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης σε δεκαπέντε (15) χρόνιους ασθενείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κυρίως ψυχογηριατρικά προβλήματα. Παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με σκοπό την αποασυλοποίηση, την κοινωνική επανένταξη, τη συνέχεια στη φροντίδα (follow-up), τη βελτίωση της ατομικής και κοινωνικής λειτουργικότητας, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, τη μείωση του στίγματος της ψυχική νόσου στην τοπική κοινότητα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Βρίσκεται στον αστικό ιστό της πόλης σε νεόδμητη περιοχή και στεγάζεται σε ενοικιαζόμενη κατοικία.

 Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • κάλυψη στεγαστικών αναγκών

  • παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας

  • κινητοποίηση των ενοίκων

  • συμμετοχή στις καθημερινές δραστηριότητες της δομής

  • συνέχεια της κοινωνικοποίησης των ενοίκων

  • ενίσχυση της προ-επαγγελματικής και επαγγελματικής αποκατάστασής τους

  • ενίσχυση και διατήρηση των επαφών με τους συγγενείς των ενοίκων με συστηματικές επισκέψεις στον τόπο καταγωγής τους

  • δικτύωση του οικοτροφείου με άλλες κοινοτικές υπηρεσίες και άλλες δομές αποκατάστασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο