Οικοτροφείο Β΄

Το Οικοτροφείο Β΄ Αττικής ξεκίνησε τη λειτουργία του το Δεκέμβριο του 2002 και είναι δυναμικότητας 15 ατόμων. Αρχικά στεγαζόταν σε δύο κτίρια στην Καλλιθέα και τη Νέα Σμύρνη, σε μια προσπάθεια δημιουργίας μικρών και ομοιογενών ομάδων, στις ανάγκες των οποίων η θεραπευτική ομάδα έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται πιο ευέλικτα. Από το καλοκαίρι του 2012 και έπειτα, στο πλαίσιο της τομεοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και με στόχο την βελτιστοποίηση της προσφοράς του φορέα μας, η μονάδα μας μεταφέρθηκε στην Καλλιθέα στην οδό Γρυπάρη 99. 

Το θεραπευτικό πλάνο που ακολουθείται είναι όσο πιο εξατομικευμένο γίνεται, αλλά ταυτόχρονα προωθείται και η δυνατότητα λειτουργίας των ασθενών μέσα σε ομαδικές δραστηριότητες. Η κοινότητα είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένη με την ύπαρξη και λειτουργία του Οικοτροφείου. Οι γείτονες μετέχουν στις εκδηλώσεις του Οικοτροφείου και στηρίζουν την αυτονόμηση των ασθενών.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο