Ομάδα Ενδυνάμωσης Μελών της Δομής Θράκης

Η Ομάδα Ενδυνάμωσης Μελών της Δομής Θράκης της Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. ξεκίνησε τη λειτουργία της το Μάρτιο του 2015, έχοντας ως αφετηρία α) την ανάγκη γνωριμίας των νέων ληπτών των υπηρεσιών της με τη λειτουργία του οργανισμού, τη φιλοσοφία και τους στόχους του και β) την επιθυμία των ληπτών να βρίσκονται μεταξύ τους και να συζητούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η oμάδα έχει εβδομαδιαίες, ωριαίες συναντήσεις. Απαρτίζεται από 15 μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους διαμένουν σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΜΨΑ) του Φορέα και υπάρχει ανομοιογένεια ως προς το φύλο, την ηλικία, την ψυχοπαθολογία και τη λειτουργικότητά τους. Ο συντονισμός της ομάδας πραγματοποιείται από δύο κοινωνικούς λειτουργούς, ωστόσο, πολλές είναι οι φορές που καλούνται και άλλοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας ανάλογα με το θέμα που παρουσιάζεται.

 Στόχοι της ομάδας είναι:

  • Η παροχή γνώσεων και πληροφόρησης στους νέους σε παραμονή ενοίκους για τη λειτουργία των ΜΨΑ και του Φορέα στο σύνολό του

  • Η ενδυνάμωση των μελών

  • Η εκπαίδευση στην αυτοδιαχείριση της χρονιότητας της διαταραχής και των συνεπειών της στη συνολική υγεία, την υποστήριξη στις κρίσεις και τις δυσκολίες

  • Η καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης και της αισιοδοξίας μέσα από την επικέντρωση στις δυνατότητες και όχι στα ελλείμματα

  • Η ενεργητική συμπερίληψη των μελών στον κοινωνικό ιστό με έμφαση στην ανάκτηση κοινωνικών ρόλων

  • Η απόκτηση ισχυρότερου λόγου στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους

Μετάβαση στο περιεχόμενο