Οι παρακάτω όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekpse.gr, και η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως «Ιστοσελίδα». Η πλοήγηση του επισκέπτη/χρήστη στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς, οι οποίοι θεωρούνται άπαντες ουσιώδεις, εύλογοι και δίκαιοι. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη/επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στην Ιστοσελίδα.

Στοιχεία διαχειριστή-ιδιοκτήτη ιστοσελίδας

Διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας είναι – και θα αναφέρεται στο παρόν ως διαχειριστής – το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (οδός Δοϊράνης 181 και Φειδίου 18, Τ.Κ. 17673), τηλέφωνα (+30) 210 9227611, 210 9221739 – Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-17:00 Email: press@ekpse.gr

 Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η Ιστοσελίδα αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα του παραπάνω φορέα (διαχειριστή) και περιγράφει προς ενημέρωση των επισκεπτών τις δράσεις του προς εκπλήρωση των σκοπών του, τις προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα της ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης, ανακοινώσεις προς επαγγελματίες και το κοινό, επιστημονικά άρθρα κ.λπ. Πέραν της ενημέρωσης, η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει περιορισμένες υπηρεσίες που αφορούν την αποστολή κατόπιν αιτήματος του χρήστη/επισκέπτη ενημερωτικού newsletter για εκδηλώσεις κλπ δράσεις του φορέα καθώς και φόρμα επικοινωνίας του χρήστη/επισκέπτη για τυχόν ερωτήματα κ.λπ. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται δωρεάν. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών παρακαλούμε επισκεφθείτε τους αντίστοιχους συνδέσμους για την πολιτική απορρήτου-προστασίας προσωπικών δεδομένων και την πολιτική cookies.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Tο σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (κείμενα, layout, εικόνες, βίντεο, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή της ιστοσελίδας, υπό την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Η Ιστοσελίδα και ο διαχειριστής της έχουν την έγκριση, συμφωνία ή άδεια που απαιτείται για τη χρήση περιεχομένου που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και στην Ιστοσελίδα γίνεται μνεία των δικαιούχων (π.χ. συγγραφείς, δημιουργοί κ.λπ.) ωστόσο όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των τρίτων, η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους. Για τις φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται από βάση δεδομένων με άδειες creative commons (Wikicommons) ισχύουν οι όροι που τίθενται από τη σχετική ιστοσελίδα (αναφορά πηγής κ.λπ.).

Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του διαχειριστή, ο οποίος επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του. Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση, ενώ για την όποια διάδοση απαραίτητη είναι η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία περίπτωση το παραπάνω δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της Ιστοσελίδας, του διαχειριστή ή των τρίτων δικαιούχων.

Περιορισμός ευθύνης Ιστοσελίδας

Η Ιστοσελίδα και o διαχειριστής δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή/και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των περιορισμένων υπηρεσιών (φόρμα επικοινωνίας, newsletter) που τυχόν παρέχονται σε αυτό. Από πλευράς του διαχειριστή λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Παρόλα αυτά είναι πάντοτε ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της Iστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην Iστοσελίδα είτε στον διακομιστή της. Ως εκ τούτου δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους του διαχειριστή ότι οι σελίδες, οι τυχόν παρεχόμενες υπηρεσίες (φόρμα επικοινωνίας και newsletter), οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχονται εγγυήσεις εκ μέρους του διαχειριστή για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη.

Η Ιστοσελίδα διατηρείται υπό την τρέχουσα μορφή ή και υπό οποιαδήποτε νέα μορφή για όσο χρόνο καθορίζει αποκλειστικά και μόνο ο διαχειριστής της, κατά την κρίση του. Ο διαχειριστής της διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Συνεπώς, οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι δεν υφίσταται κανένα σχετικό δικαίωμα αποζημίωσης τους με οποιονδήποτε τρόπο κατά της Ιστοσελίδας ή του διαχειριστή της.

Ευθύνη χρήστη/επισκέπτη

Στην περίπτωση που δίνεται από την Ιστοσελίδα η δυνατότητα στον επισκέπτη να αποστείλει προσωπικό μήνυμα (μέσω της φόρμας επικοινωνίας) για το περιεχόμενο του ευθύνεται αποκλειστικά αυτός, ενώ δεν επιτρέπεται να συμπεριλάβει σε αυτό οποιεσδήποτε πληροφορίες, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το παραπάνω περιεχόμενο να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, πνευματικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων, να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου, να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού). Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των μηνυμάτων κλπ κειμένων και διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να διαγράφει μηνύματα κλπ κείμενα με το παραπάνω περιεχόμενο. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση προσωπικών ή δημόσιων μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί ο φορέας (Facebook.com/ekpse και twitter.com/EKPSE), πέραν των όρων και προϋποθέσεων που θέτουν τα ίδια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο χρήστης της Ιστοσελίδας υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του διαχειριστή για πράξεις, που τελειώς ενδεικτικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συστάσεις οποιασδήποτε Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον του διαχειριστή ή τρίτων.

Σε περίπτωση που τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον του διαχειριστή για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης του χρήστη, ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, ο διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον χρήστη για παραβίαση των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

Υπερσυνδέσεις

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός της Ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες ιστοσελίδες του διαχειριστή ή ιστοσελίδες τρίτων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο σε Ιστοσελίδες με αντίστοιχο περιεχόμενο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link), εκτός αν αποτελούν ιστοσελίδες του ίδιου του διαχειριστή. Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Η Ιστοσελίδα και ο διαχειριστής της δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική απορρήτου προστασίας προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας στην οποία οδηγεί ο σύνδεσμος (link). Επίσης ουδεμία εγγύηση παρέχεται από τον διαχειριστή ότι οποιαδήποτε συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε ιστότοπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Τροποποίηση των όρων χρήσης

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών, δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις είναι ισχυρές μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Η Ιστοσελίδα και ο διαχειριστής επιθυμούν οποιεσδήποτε διαφορές να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως χρήστης εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο press@ekpse.gr