Παράταση του έργου «Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα (Ν. Φωκίδας)» της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, Ν. Φωκίδας

Δελτίο Τύπου
Παράταση μέχρι τον Σεπτέμβριο 2023 για το έργο
«Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα (Ν. Φωκίδας)»
της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, Ν. Φωκίδας

Φωκίδα, 23.04.2021

Mε σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας (αριθμ. πρωτ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.51287/05-07-2019) με θέμα «Παράταση της διάρκειας συγχρηματοδότησης των δράσεων ψυχικής υγείας των φορέων εποπτείας του Υπουργείου Υγείας που έχουν προταθεί για συγχρηματοδότηση από πόρους των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» δίνεται συνέχεια μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2023 στο έργο «Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα (Ν. Φωκίδας)» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας (Κ.Μ.Ψ.Υ.) Νομού Φωκίδας. Το έργο υλοποιείται τους τελευταίους δεκαοκτώ (18) μήνες ενισχύοντας τη μονάδα τόσο ως προς τη σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας που την απαρτίζει, όσο και ως προς τις υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας που παρέχονται σε όλους τους πολίτες του Nομού Φωκίδας. Σημειώνεται ότι δίδεται έμφαση στην ολοκληρωμένη ψυχιατρική φροντίδα κατ’ οίκον και στην ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στο σύνολο των κλιμακίων της.
Η Κ.Μ.Ψ.Υ. Nομού Φωκίδας με βάση τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής ασκεί τις δραστηριότητές της στην τοπική κοινότητα τα τελευταία 40 χρόνια και πάντα σε στενή συνεργασία με αυτή. Από τον Σεπτέμβριο 2019 στο πλαίσιο της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)», του Ε.Π. “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ”, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ” με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), Κωδικός Πρόσκλησης: 51, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3303, ΟΠΣ – MIS 5038236, η Κ.Μ.Ψ.Υ. έχει εντάξει συμπληρωματικά στην λειτουργία της δύο νέα προγράμματα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας: α) το υποέργο 1 «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία» και β) το υποέργο 2 «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών». Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν ανάγκες/ελλείψεις στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, και ενισχύουν περαιτέρω την δράση της Κ.Μ.Ψ.Υ..
Το αντικείμενο των προγραμμάτων πιο αναλυτικά:
– Tο υποέργο 1 «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία» αφορά στην δωρεάν παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, εκτίμησης, αξιολόγησης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, καθώς και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ενήλικες ψυχικά πάσχοντες και στις οικογένειές τους. Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των ψυχιατρικών-ψυχολογικών δυσκολιών των ωφελουμένων, καθώς επίσης η ενδυνάμωση και ένταξη τους στο κοινωνικό περιβάλλον. Η παροχή φροντίδας και οι θεραπευτικές συνεδρίες πραγματοποιούνται κατ’ οίκον, σε Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά ιατρεία των Κοινοτήτων, όπως επίσης και στα γραφεία της Κ.Μ.Ψ.Υ. από πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και νοσηλευτή.
– To υποέργο 2 «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών» αφορά στην δωρεάν παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, εκτίμησης, αξιολόγησης και θεραπευτικής αντιμετώπισης, καθώς και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, σε παιδιά και εφήβους και στις οικογένειές τους.
Στόχος του προγράμματος είναι η συστηματική αντιμετώπιση ψυχολογικών, λογοθεραπευτικών, μαθησιακών και αναπτυξιακών δυσκολιών, ζητημάτων ένταξης-προσαρμογής στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και δυσκολιών της οικογένειας. Για την αποτελεσματική και πλήρη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα η οποία αποτελείται από παιδοψυχίατρο, παιδοψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό και κοινωνικό λειτουργό παρέχει φροντίδα και θεραπευτικές συνεδρίες που πραγματοποιούνται στα κλιμάκια της Κ.Μ.Ψ.Υ., στα Κέντρα Υγείας, στα Περιφερειακά ιατρεία και στα γραφεία της Κ.Μ.Ψ.Υ.. Επιπλέον στόχο αποτελεί η παρέμβαση στο σχολικό περιβάλλον με τη διεξαγωγή ομάδων πρόληψης σε επίπεδο τόσο Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Μέσα στους δεκαοκτώ (18) μήνες λειτουργίας των δύο προγραμμάτων έχουν ικανοποιηθεί 221 νέες ανάγκες ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και έχουν σημειωθεί 4.965 θεραπευτικές πράξεις και 262 πράξεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού.

Στο πλαίσιο των δύο υποέργων διεξάγονται και ενισχύονται δράσεις πρόληψης με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας, καθώς και δικτύωση των υπηρεσιών με στόχο την αποδοτικότερη συνεργασία και επικοινωνία. Μια τέτοια δράση πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2021. Λαμβάνοντας υπόψη την ψυχολογική πίεση που νιώθουν οι πολίτες από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη για φροντίδα της ψυχικής υγείας πιο επιτακτική από ποτέ διοργανώθηκαν δύο (2) Διαδικτυακές Συζητήσεις με γενικό τίτλο «Οι Ψυχικές Διαστάσεις της πανδημίας». Βασικός στόχος η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σχετικά με τη σημασία της φροντίδας της ψυχικής υγείας σε αυτήν την δύσκολη περίοδο που διανύουμε εξαιτίας της πανδημίας του κορoνοϊού.
Την περίοδο της πανδημίας Covid-19 οι υπηρεσίες συνεχίζουν να παρέχονται προσαρμοζόμενες στις ισχύουσες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο 22650 22600 και για νέα αιτήματα στο τηλέφωνο 22650 22924.
Πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα και το έργο της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.ekpse.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο