Παρουσίαση εκπαιδευτικού οδηγού & καλών πρακτικών για αστέγους

Ένας νέος εκπαιδευτικός οδηγός και καλές πρακτικές για επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, παρουσιάστηκαν στις 27 Ιουνίου στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία, που αριθμεί 30 μέλη, μεταξύ των οποίων η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Π. Σακελλαρόπουλος. Ο οδηγός και οι πρακτικές αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “ERASMUS+ DIGNITY & WELL-BEING: Exchange for changing“, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019, στο οποίο ο φορέας μας συμμετείχε ως εταίρος.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αποτέλεσε  εξέλιξη του ευρύτερου προγράμματος του SMES – Europa: “Dignity and Well-being”, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκαν τρία σεμινάρια σε Αθήνα-συνδιοργάνωση με το Ελληνικό  Δίκτυο  για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία-, Βαρσοβία και Κοπεγχάγη και ένα συνέδριο στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας ενώ εκπονήθηκε μελέτη με τίτλο “European Exchange and Intervision project on Homeless Pathways and Interventions with Homeless and Mentally Ill People”. 

Το Ελληνικό  Δίκτυο  για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία ήταν ενεργό μέλος της προσπάθειας αυτής με στόχο την ανάπτυξη τεχνογνωσίας για  τη  βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ανθρώπους που βιώνουν την έλλειψη στέγης και  αντιμετωπίζουν σύνθετες ανάγκες και πολλαπλούς αποκλεισμούς, όπως κοινωνικό ή αποκλεισμό από την παροχή υπηρεσιών. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο