Παρουσίαση του Προγράμματος «Ενίσχυσης της Ψυχικής Ανθεκτικότητας Παιδιών και Εφήβων» στο Συνέδριο με θέμα: «Ετερότητες-Ένταξη στη γενική, στην ειδική και στην επαγγελματική εκπαίδευση»,

Tην Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, η συνεργάτης μας κα Δέσποινα Κατσούδα, ψυχολόγος και συντονίστρια του Πιλοτικού Προγράμματος «Ενίσχυσης της Ψυχικής Ανθεκτικότητας Παιδιών και Εφήβων», συμμετείχε στο Συνέδριο με θέμα: «Ετερότητες-Ένταξη στη γενική, στην ειδική και στην επαγγελματική εκπαίδευση», το οποίο διοργανώθηκε από το Δήμο Ελευσίνας, τη Διεύθυνση Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και το ΕΕΕΚ Ελευσίνας.
Η κα Κατσούδα παρουσίασε το πολυδιάστατο έργο πρόληψης, ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας που υλοποιεί η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας Π. Σακελλαρόπουλος και στην ομιλία της τόνισε τη σημασία εφαρμογής σε μεγαλύτερη κλίμακα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων οι οποίες αντιμετωπίζουν ολιστικά τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας εμπλέκοντας τον ίδιο το μαθητικό πληθυσμό, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια αντίστροφη δυναμική αλυσίδα προαγωγής της ισότητας, της ψυχοσυναισθηματικής στήριξης, της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας και της ομαλής ενσωμάτωσης των ευπαθών ομάδων. 
Τα αποτελέσματα του Πιλοτικού Προγράμματος 2018-9 σε 24 σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής παρουσίασε η κα Μαρία Δαουκοπούλου, εκπαιδευτικός ΕΑΕ μέσα από την εισήγησή της με θέμα: «Ψυχική Ανθεκτικότητα Παιδιών και Εφήβων. Μια καλή πρακτική».

Μετάβαση στο περιεχόμενο