Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος) είναι επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο.

Τα πρώτα σημαντικά βήματα που οδήγησαν στη σύστασή του έγιναν το 1964 από τον καθηγητή Ψυχιατρικής – Παιδοψυχιατρικής Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο και την ομάδα συνεργατών του, που εμπνευσμένοι από το πνεύμα της Κοινωνικής – Κοινοτικής Ψυχιατρικής άρχισαν να εργάζονται για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας το μοντέλο της Ψυχιατρικής Περίθαλψης στο Σπίτι του Αρρώστου (Ψ.Π.Σ.Α.) και των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

Από το 1986  έως σήμερα είναι επίσημος πάροχος υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ψυχική Υγεία «Ψυχαργώς» του Υπουργείου Υγείας.

Εργαζόμαστε για τη δημιουργία σύγχρονων, ανοικτών και ανθρώπινων θεραπευτικών μονάδων στην κοινότητα και την εισαγωγή καινοτόμων μοντέλων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

 Έχουμε την πεποίθηση ότι κάθε άτομο με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, έχει δικαίωμα να απολαμβάνει μια ζωή με ποιότητα, αξιοπρέπεια, αυτονομία, οικονομική και κοινωνική δράση, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς, σε κάθε φάση της ζωής του.

Σήμερα, η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος υποστηρίζει ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Υπηρεσίες πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης, θεραπείας και αποκατάστασης των ψυχικών διαταραχών
  • Προγράμματα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για θέματα ψυχικής υγείας (Αγωγή Κοινότητας)
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και λήπτες των υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα των ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών αναγκών των κατοίκων των περιοχών όπου λειτουργούν δομές της, και συγκεκριμένα των νομών Αττικής, Φωκίδας και όμορων περιοχών, Φθιώτιδας, Έβρου και της ευρύτερης περιοχής της Θράκης.

Παράλληλα συμμετέχει ενεργά σε σημαντικά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα και προγράμματα ψυχικής υγείας, όπως: Μental Health Europe, European Disability Forum, Αsklepios, Social Firms Europe – CEFEC, Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΑΡΓΩ.

Οι πόροι της Εταιρίας προέρχονται από επιδοτήσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγίες και δωρεές.