Προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με ψυχικές διαταραχές

Το πρόγραμμα Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές δυναμικότητας εννέα (9) ατόμων, απευθύνεται σε χρόνιους ψυχωσικούς ασθενείς των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και σε άτομα με ψυχικές διαταραχές από την κοινότητα. Το αντικείμενο της κατάρτισης είναι η καλλιέργεια, παραγωγή και διάθεση στην αγορά της πόλης λαχανοκομικών προϊόντων και έχει επιλεγεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ψυχική διαταραχή καθώς και την προηγούμενη ζωή των συγκεκριμένων ατόμων δεδομένου ότι προέρχονται κυρίως από αγροτικές οικογένειες της περιοχής.

Έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες κινητοποίησης -κοινωνικοποίησης και απασχόλησης των ασθενών και αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο στην ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση παρέχοντας στους ωφελούμενους τις εξής υπηρεσίες:

  • εκπαίδευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο κατάρτισης του προγράμματος

  • εξασφάλιση της συνεργασίας/διασύνδεσης του κάθε μέλους με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να αντιμετωπίζονται και να καλύπτονται σφαιρικά οι ανάγκες τους

  • επαφή και ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης/εκπαίδευσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των προκαταλήψεων σχετικά με την ψυχική νόσο

Μετάβαση στο περιεχόμενο