Πρόγραμμα ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας εντός της σχολικής κοινότητας: τον Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής προσωπικού

Ενημερώνουμε τους/τις υποψήφιους/ες που έχουν στείλει το βιογραφικό τους για την πλήρωση θέσεων ειδικών ψυχικής υγείας και διοικητικού προσωπικού στο πλαίσιο προγράμματος για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας ευάλωτων ομάδων εντός της σχολικής κοινότητας σε περιοχές της Αττικής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής ότι η διαδικασία των συνεντεύξεων έχει ξεκινήσει και λόγω του όγκου των υποψηφιοτήτων αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβρη με την τελική επιλογή των υποψηφίων. 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο