Πρόγραμμα ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας σε μαθητές Γενικού Λυκείου Καλλιθέας

Η κατανόηση του ρόλου μέσα στην ομάδα, η αποδοχή της διαφορετικότητας, οι τάσεις φυγής και οι λόγοι πίσω από αυτές ήταν οι «προορισμοί» του εκπαιδευτικού ταξιδιού που κάναμε με μαθήτριες και μαθητές του 6ου Γενικού Λυκείου της Καλλιθέας στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών και εφήβων ευπαθών ομάδων» που υλοποιούμε με τη χρηματοδότηση της Περιφέρεια Αττικής και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας με την υπ’ αριθμ πρωτ. Φ2.1/74214/17102018/Δ7 έγκριση του ΥΠΠΕΘ.

 

Τα παιδιά μετά από μια διπλή συνάντηση με συνεργάτες της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, επιχείρησαν την αυτοέκφραση και τη σύνδεση τους με το άλλο ή το διαφορετικό μέσα από μια «ξένη» χώρα που επέλεξαν τα ίδια να επισκεφτούν και να παρουσιάσουν. Με τον τρόπο αυτό, μετατοπίστηκαν όχι μόνο χωροταξικά αλλά και ψυχολογικά και πνευματικά κάνοντας ένα πρώτο σημαντικό βήμα. 

 

Το τάξιδι της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας συνεχίζεται!

 

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο