Πρόγραμμα Erasmus+ Accommodating a Travelling Life: A Journey Back Home Supporting Peers

ATL partners logos

Πρόγραμμα Erasmus+ Accommodating a Travelling Life: A Journey Back Home Supporting Peers

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από την έναρξη του Προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο Accommodating a Travelling Life: A Journey Back Home Supporting Peers.

Πρόκειται για ένα διετές έργο που έχει ως στόχους την εκπαίδευση επαγγελματιών που εργάζονται με αστέγους, όπως επίσης την υποστήριξη των αστέγων, ώστε να επανέλθουν στην κοινωνία, παρέχοντάς τους σχετική εκπαίδευση και βιώσιμες επαγγελματικές λύσεις ως «Πιστοποιημένοι Ομότιμοι Υποστηρικτές» (Journey Certified Supporters).

Παρά τις δυσκολίες λόγω COVID-19, την περίοδο αυτή ολοκληρώνονται τα δύο εκπαιδευτικά εγχειρίδια που αποτελούν την βάση του προγράμματος, ενώ έχει αρχίσει ήδη η μετάφρασή τους στην γλώσσα του κάθε εταίρου.

Συντονιστής του Προγράμματος είναι ο Οργανισμός FUNDACION INTRAS (Ισπανία) και Εταίροι οι Restorative Justice for All International Institute (United Kingdom), Caritas Archidiecezji Warszawskiej (Πολωνία), Salute Mentale ed Esclusione Sociale / SMES (Ιταλία), HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SAATIO SR (Φιλανδία), και ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος (Ελλάδα).

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο