Πρόγραμμα ERASMUS + European profile for Peer Support Workers

Erasmus co funded logo

ERASMUS + European profile for Peer Support Workers

Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Erasmus+, η Δομή Θράκης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαριόπουλος υλοποιεί το Πρόγραμμα “European Profile for Peer Support Workers”. Συντονιστής του Προγράμματος είναι η οργάνωση Grone Bildungszentrum für Gesundheitsund Sozialberufe GmbH από τη Γερμανία και συμμετέχουν ως εταίροι φορείς μαζί με την ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος στην Ελλάδα, οργανισμοί από την Ολλανδία (Stichting Cordaan Group και η Stichting GGZ Noord Holland Noord), τη Νορβηγία (Sorlandet Sykehus HF) και την Πολωνία (CEdu Sp. z o.o.).

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κοινή πρακτική η συμμετοχή των Ειδικών Υποστήριξης Ομοτίμων (Peer Support Workers) στην ψυχοκοινωνική φροντίδα. Ο συγκεκριμένος ρόλος διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα και αντικατοπτρίζει τα διαφορετικά βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί στην ανάπτυξη αυτής της ειδικότητας.

Η υποστήριξη από ομοτίμους εξελίσσεται σε ένα νέο επάγγελμα, που εντάσσεται σταδιακά στις διεπιστημονικές ομάδες ψυχικής υγείας. Η εργασία με βάση τις αρχές της ανάρρωσης (μοντέλο Recovery) και της υποστήριξης από ομοτίμους (Peer support) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τρέχουσα πολιτική της ΕΕ, η οποία προάγει τη μετάβαση σε μια πιο προωθημένη κοινοτική φροντίδα ψυχικής υγείας με στόχο την ουσιαστική και ισότιμη κοινωνική ενσωμάτωση. Πολλοί φορείς ψυχικής υγείας στην ΕΕ φροντίζουν να συμπεριλαμβάνουν τους Ειδικούς Υποστήριξης Ομοτίμων στις διεπιστημονικές ομάδες τους.

Το Πρόγραμμα “European Profile for Peer Support Workers” στοχεύει στη συστηματοποίηση της ένταξης των Ειδικών Υποστήριξης Ομοτίμων στις διεπιστημονικές ομάδες και στη θεσμοθέτηση της παραπάνω ειδικότητας. Σκοπός του είναι η δημιουργία ευρωπαϊκών προτύπων εργασίας των Ειδικών Υποστήριξης Ομοτίμων και συγκεκριμένα: α) η περιγραφή θέσεων εργασίας, β) τα κριτήρια τοποθέτησης σε έναν οργανισμό, γ) το προφίλ ικανοτήτων και δ) η ενσωμάτωση στη διεπιστημονική ομάδα. Αυτά τα πρότυπα θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής βάσης για τα απαιτούμενα προσόντα και την κατάρτιση Ειδικών Υποστήριξης Ομοτίμων σε έναν νέο επαγγελματικό ρόλο συνοδείας των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην πορεία ανάκαμψής τους.

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 24 μήνες και συγκεκριμένα από 9/2019 – 8/2021. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο του Προγράμματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο