Πρόγραμμα Erasmus + Stage of Mind – Πρόσκληση για εκπαιδευτικά εργαστήρια

Erasmus co funded logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόγραμμα Erasmus + Stage of Mind
Aνακοίνωση για εκπαιδευτικά εργαστήρια για 15 λήπτες
υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος είναι εταίρος στο πρόγραμμα ERASMUS+: StaGe of Mind: Upskilling adults living with mental illness through multidisciplinary performing arts. Project number: 2020-1-ES01-KA227-ADU-095918 (01/05/2021- 30/04/2023).
Το Πρόγραμμα Εrasmus+ Stage of Mind (SoM), δημιουργήθηκε με βασικό στόχο να προσφέρει πρόσβαση στα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο καλλιτεχνικό και πολιτιστικό περιβάλλον του μουσικού θεάτρου συμβάλλοντας συνολικά στη βελτίωση της ποιότητα ζωής τους, αλλά και στον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου, την ευαισθητοποίηση του κοινού, την κοινωνική ενσωμάτωση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων καλλιτεχνικής και δημιουργικής έκφρασης των ίδιων των ληπτών μέσω της σύνδεσής τους με την πολιτιστική και καλλιτεχνική σκηνή.
Στο σανίδι του Stage of Mind, 15 λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν στις παραστατικές τέχνες μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί με σύμπραξη εξειδικευμένων επαγγελματιών του καλλιτεχνικού χώρου και του χώρου της ψυχικής υγείας, προκειμένου στη συνέχεια, να συν-δημιουργήσουν από την αρχή και τελικά, να ανεβάσουν μια μουσικοθεατρική παράσταση σε σκηνή της Αθήνας.
Εκπαιδευτικά Εργαστήρια
Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το Δεκέμβριο 2021 ή στις αρχές του 2022 και θα έχουν συνολική διάρκεια 14 μήνες, για να καταλήξουν στην παραγωγή και παρουσίαση μιας μουσικοθεατρικής παράστασης.
Απώτερος στόχος των εργαστηρίων, είναι η βελτίωση μιας σειράς ικανοτήτων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, όπως: κινητικές, εκφραστικές, δημιουργικές, μουσικοθεατρικές δεξιότητες, πρωτίστως όμως, η δημιουργία μια σταθερής κοινότητας μέσω της καλλιέργειας της αίσθησης του «ανήκειν», ώστε οι συμμετέχοντες να προετοιμαστούν για την αυτοδιαχείριση μιας ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας.
Πιο αναλυτικά:
Τους πρώτους 8 μήνες, οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας θα έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν σε δραστηριότητες που αφορούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων σε τομείς όπως: μνήμη και συγκέντρωση, καλλιτεχνικές δεξιότητες παραγωγής λόγου, επικοινωνία, κοινωνικές δεξιότητες, δημιουργικότητα και φαντασία, προγραμματισμός και οργάνωση, επιμονή, σωματική έκφραση, φυσική κατάσταση κλπ
Τους επόμενους 6 μήνες, θα κληθούν να σχεδιάσουν, να συν-δημιουργήσουν μια μουσικοθεατρική παράσταση, την οποία και θα παρουσιάσουν, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση των εκπαιδευτών τους. Καινοτομία και καλή πρακτική του προγράμματος αποτελεί η ιδέα της συνδιαμόρφωσης και συνδημιουργίας μια μουσικοθεατρικής παράστασης από κοινού από λήπτες υπηρεσιών και επαγγελματίες.

Αιτήσεις ενδιαφερομένων: Τα αιτήματα συμμετοχής θα γίνονται δεκτά έως 30 Νοεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekpsath@otenet.gr. (Βλ. συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)
Έναρξη Εργαστηρίων: Δεκέμβριος 2021, με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα για 2 ώρες (προβλεπόμενη ημέρα και ώρα , Δευτέρα 15.00-17.00)
Χώρος διεξαγωγής: Αφροδίτης 1-3 & Αριστείδου, Καλλιθέα
Πληροφορίες: 210-9221739 (εσωτ: 14), Δέσποινα Κατσούδα & Βαρβάρα Τσουγκράνη

Για την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος
Κατσούδα Δέσποινα, Ψυχολόγος MSc, Συντονίστρια
Τσουγκράνη Βαρβάρα, Ψυχολόγος, Συν-συντονίστρια

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Δείτε εδώ την Αίτηση

Το έργο Erasmus+ Stage of Mind έχει διετή διάρκεια (Μάιος 2021-Απρίλιος 2023) και συμμετέχουν έξι οργανισμοί από τους τομείς της ψυχικής υγείας και των παραστατικών τεχνών από τρεις χώρες (Ισπανία, Ελλάδα και Ιρλανδία), οι οποίοι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να δώσουν στα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες του χώρου των παραστατικών τεχνών και να συν-δημιουργήσουν μια μουσική παράσταση.
Leader: FUNDACION INTRAS (Ισπανία), Εταίροι: RAYUELA PRODUCCIONES TEATRALES S.L. (Ισπανία), Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (Ελλάδα), Αngels of Joy – Άγγελοι της Χαράς (Ελλάδα), Housing Association for Integrated Living (Iρλανδία), SMASHING TIMES THEATRE COMPANY LIMITED (Ιρλανδία).
To έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο