Πρόγραμμα Προ & Επαγγελματικής Κατάρτισης σε αγροτικές καλλιέργειες

Το πρόγραμμα Προεπαγγελματικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στοχεύει στην κοινωνική επανένταξη των χρόνιων ψυχωσικών ασθενών, μέσα από τη θεραπεία και την επαγγελματική εκπαίδευση. Στη δραστηριότητα συμμετέχουν μέλη/ένοικοι από τα Προστατευμένα Διαμερίσματα, αλλά και από το Οικοτροφείο. Κύριος στόχος της ενασχόλησης αυτής, πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση των μελών/ενοίκων στις γεωργικές καλλιέργειες και την ανάλογη πρακτική εφαρμογή, είναι η επαφή με την κοινότητα μέσω της πώλησης των προϊόντων και η ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση, η μελλοντική επιτυχής απασχόληση τους στο χωράφι, καθώς και η προετοιμασία τους για ένταξη σε προστατευμένο πλαίσιο εργασίας. Εκτός από την αγροτική τους απασχόληση, τα μέλη πραγματοποιούν συνεργασίες με φορείς εντός και εκτός του νομού και της ευρύτερης περιοχής. Τα μέλη δραστηριοποιούνται στην εκμάθηση διαφόρων πρακτικών και θεωρητικών δράσεων. Στόχος είναι αφενός η κινητοποίηση των μελών/ενοίκων και αφετέρου η εξάσκηση όποιας επαγγελματικής κατάρτισης έχουν κερδίσει στη μετέπειτα ζωή τους.

 Υπεύθυνη Προεπαγγελματικής & Επαγγελματικής Κατάρτισης: Γεωργία Γεωργίου – Δασοπόνος

Μετάβαση στο περιεχόμενο