Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα «Βία ενάντια στις Γυναίκες στο χώρο Εργασίας…Ας μιλήσουμε για αυτό! – Οι Επιπτώσεις στην Ψυχική Υγεία των Γυναικών εξαιτίας της Βίας και της Παρενόχλησης εναντίον τους στο χώρο της Εργασίας». Το Πρόγραμμα είχε διάρκεια δύο ετών (Ιανουάριος 2009 – Δεκέμβριος 2010) και είχε ως κεντρικό εταίρο τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ψυχική Υγεία (Mental Health Europe), ενώ συμμετείχαν 8 ευρωπαϊκές χώρες. Το Πρόγραμμα εντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ (2007-2013) με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας ενάντια σε παιδιά, νέους και γυναίκες, καθώς και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

 Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα βασικά εργαλεία που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και σχετικές δράσεις για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος.

  • Προτάσεις και Συστάσεις του Mental Health Europe
  • Οδηγός αναφοράς για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης
  • Αφίσα του Προγράμματος
  • Παρουσίαση και Περιληπτικά Αποτελέσματα του προγράμματος «Δάφνη» στην Ελλάδαστο «13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛ.Ψ.Ε (25-29/5/2011)
  • Άρθρο για το πρόγραμμα «Δάφνη» στο Newsletter του ΕΔΠΥΧΕ (Τεύχος #11)