Το πρόγραμμα στόχευσε στην εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με σκοπό τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για την κοινωνική τους ενσωμάτωση, την αυτόνομη διαβίωση, την εργασία και την κοινωνικοποίησή τους. Επίσης, έθετε ως βασικό άξονα την ευαισθητοποίηση της κοινότητας για την αλλαγή της στάσης απέναντι στην ψυχική νόσο και την αποφυγή του στίγματος. Αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων ήταν η δημιουργία ενός σχεδίου «άτυπης» εκπαίδευσης, το οποίο έφερε σε επαφή το προσωπικό διαφόρων φορέων, μέλη της κοινότητας και εκπρόσωπους δημόσιων οργανισμών με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οργανισμοί που παρέχουν εκπαίδευση και υπηρεσίες ψυχικής υγείας από την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ελλάδα και την Τσεχία. Η συνεργασία με την ομάδα των εταίρων ήταν πολύ εποικοδομητική. Στο πλαίσιο της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό ταξίδι των Δανών εταίρων στις Δομές της Αττικής και της Φωκίδας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος τον Οκτώβριο του 2011. Δείτε την έκθεση και το video αποτύπωσης της εμπειρίας τους που παρουσιάστηκε στην 3η διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος, 6-10 Δεκεμβρίου 2011, στην Κολωνία. Η συμμετοχή της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος επικεντρώθηκε στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας με στόχο τη στήριξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και τη δημοσιοποίηση των δράσεων του προγράμματος. Το πρόγραμμα είχε διετή διάρκεια και χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.