Το πρόγραμμα αφορά στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται σε υπηρεσίες αποκατάστασης και χρησιμοποιούν τις θεατρικές δραστηριότητες ως μέσο για την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Στόχος του προγράμματος ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των έντεκα εταίρων που μετέχουν από τις ακόλουθες χώρες: Ιταλία, Τσεχία, Λιθουανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Κύπρο και Σλοβενία. Επίσης, επιδιώχθηκε η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων για άτομα με ψυχικές διαταραχές, δημιουργώντας μια γέφυρα που θα συνέδεε την προαγωγή της τέχνης με την προαγωγή της υγείας. Παράλληλα, περιλάμβανε ενέργειες για την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου και την καλλιέργεια μιας θετικής στάσης απέναντι στα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο ρόλος της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. στο πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας και τη δημοσιοποίηση των δράσεων που στήριζαν άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας μέσω εναλλακτικών τρόπων θεραπείας (π.χ. θέατρο, ψυχαγωγία κ.ά.). Η διάρκειά του ήταν διετής και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.