Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τα EEA Grants στο πλαίσιο του προγράμματος “Είμαστε όλοι πολίτες” με διαχειριστή το Ίδρυμα Μποδοσάκη και έθεσε ως σκοπό τη σωστή ενημέρωση, παραπομπή και δικτύωση των πολιτών με φορείς ψυχικής υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής αποκατάστασης που χρειάζονταν. Παράλληλα, στόχευσε στη διασύνδεση των υπηρεσιών μεταξύ τους προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στην εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ επένδυσε και στην επιμόρφωση των εταίρων ώστε να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων αναγκών.

Φορέας υλοποίησης ήταν η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας με εταίρους τους: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο) – «ΕΔΡΑ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΚΤΑΙΑ, Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) και Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.).

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.