Ο σκοπός του έργου -που χρηματοδοτήθηκε από τα EEA Grants στο πλαίσιο του προγράμματος “Είμαστε όλοι πολίτες” με διαχειριστή το Ίδρυμα Μποδοσάκη-ήταν η ανάπτυξη μιας δυναμικής παρέμβασης στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Η προσέγγιση του έργου στηρίχθηκε στην ενεργό κινητοποίηση και συνεργασία βασικών φορέων του διπόλου ψυχική υγεία – δικαιώματα με πανελλήνια και διεθνή δράση και δικτύωση: δικαιώματα (Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ΕλΕΔΑ), και ψυχική υγεία (Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας ΕΚΨ&ΨΥ και Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων ΙΨΥΠΕ) με την υποστήριξη του αναπηρικού κινήματος (ΕΣΑΜΕΑ) (με την οποία υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας για το παρόν έργο), μια συνέργεια που αποτέλεσε το συγκριτικό πλεονέκτημα του έργου. Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν ποικίλες δράσεις, μεταξύ των οποίων η λειτουργία Γραφείου Συνηγορίας για τη δωρεάν νομική και ψυχοκοινωνική στήριξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, των οικείων τους καθώς και επαγγελματιών ψυχικής υγείας, η ανάπτυξη μεθοδολογίας καταγραφής περιστατικών παραβίασης & πιλοτική εφαρμογή της, η λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης, η συγκέντρωση νομικών πληροφοριών που αφορούν στα δικαιώματα και στις παραβιάσεις για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας (ψηφιακή βιβλιοθήκη), η συγγραφή Εγχειριδίου για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων στην Ψυχική Υγεία, εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops) σε ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος (επαγγελματίες ψυχικής υγείας, νομικούς, αστυνομία) με την ενεργό συμμετοχή των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.