Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία ευρωπαϊκών εργασιακών προτύπων για την εργασία των εργαζομένων από την ομάδα των ομοτίμων (peer supporters): περιγραφή θέσεων εργασίας, απαιτήσεις συμμετοχής, προφίλ ικανοτήτων και ενσωμάτωση στην ομάδα του φορέα και στην θεραπευτική ομάδα. Αυτά τα πρότυπα αποτέλεσαν τη βάση για την δημιουργία μιας εκπαιδευτικής βάσης για τα προσόντα που απαιτούνται και  για την  κατάρτιση των ομοτίμων σε ρόλο «συνοδού» για την πορεία της «ανάκαμψης» (recovery) των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Leader:  Grone Bildungszentrum für Gesundheitsund Sozialberufe GmbH gemeinnützig Deutschland. Εταίροι: STICHTING CORDAAN GROEP Niederlande, STICHTING GGZ NOORDHOLLAND-NOORD Niederlande, SORLANDET SYKEHUS HF Norwegen, CEdu Sp. z o.o. Polen, ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος, Ελλάδα. Διάρκεια:  9/2019 – 8/2021.  24 Μήνες

Δομή υλοποίησης: Θράκη.