Το πρόγραμμα αφορούσε στην πρακτική άσκηση των νέων επαγγελματιών του χώρου της Ψυχικής Υγείας, σε ευρωπαϊκές δομές. Υλοποιήθηκε με διακρατικές ανταλλαγές και εκπαίδευση των ειδικών στις πρακτικές και τα προγράμματα των φορέων υποδοχής. Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι: Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.