Το πρόγραμμα HEROINES είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών που είτε ζουν απομονωμένες, είτε αντιμετωπίζουν κάποιες προκλήσεις στην ψυχική υγεία τους ή αποκλεισμούς ή ακόμα και βία λόγω του φύλου τους, ώστε να αναγνωρίσουν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. 

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε είχε ως βάση κάποια role models γυναικών που ενέπνευσαν και κινητοποίησαν αυτές τις γυναίκες. Η ενδυνάμωση πραγματοποιήθηκε μέσω μιας καινοτόμου πρακτικής βασισμένης στην  δημιουργική γραφή.  Στην διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος οι γυναίκες μέσω αυτής της πρακτικής εγραψαν τις δικές στους ιστορίες και δημιουργήθηκε ένα ανθολόγιο με τις ιστορίες των σύγχρονων ηρωίδων! Στην συνέχεια στην δράση διάχυσης των αποτελεσμάτων τοπικοί καλλιτέχνες δημιούργησαν μία έκθεση με τα έργα τους, εμπνευσμένα από αυτές τις ιστορίες. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.heroines-project.eu/

Leader: FUNDACION INTRAS, Spain.  Εταίροι: OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. Slovenia, ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος, Ελλάδα, 

Metanoia Institute United Kingdom, Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry Finland. Διάρκεια:  11/2019 – 10/2021.  24  Μήνες

Δομή υλοποίησης: Φθιώτιδα.