Το πρόγραμμα συντόνισε η οργάνωση Plymouth Mind (Αγγλία) και συμμετείχαν μαζί με την ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος ως εταίροι, φορείς από τη Λιθουανία (ZISPB), τη Ρουμανία (BUCOVINA), την Τουρκία (BEHDER) και την Ελλάδα (Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.). Πολλά παιδιά και έφηβοι βρίσκονται σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και ανάμεσα σε άλλα προβλήματα αυτό καταλήγει να είναι η αιτία να εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι αυτή η ευάλωτη ομάδα παιδιών κινδυνεύει περισσότερο να αναπτύξει αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Οι έρευνες έχουν, επίσης, δείξει ότι οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές συνδέονται με τις διαταραχές προσωπικότητας και πάρα πολύ με ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό την “αλεξιθυμία”, δηλαδή τη δυσκολία να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τα συναισθήματα των άλλων ή να μπορέσουν να καταλάβουν τι τα προκάλεσε.

Στο πλαίσιο του προγράμματος και με τη συνεισφορά εταίρων στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα σύνολο άτυπων εκπαιδευτικών σεμιναρίων τόσο για τους ίδιους τους νέους όσο και για όλους τους φορείς και τα άτομα της κοινότητας που ασχολούνται μαζί τους (γονείς, εκπαιδευτικοί, γιατροί κτλ) που στόχο θα έχουν να αυξήσουν την κατανόηση αυτών των προβλημάτων, να “εκπαιδεύσουν” και να ενδυναμώσουν τα άτομα πώς να αυξήσουν την ανθεκτικότητα και να αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο στη ζωή τους. Η εκπαίδευση θα αφορά κυρίως όσους εμπλέκονται με τα ευάλωτα αυτά άτομα και θα έχει στόχο να τους βοηθήσει να κατανοούν και να στηρίζουν τους νέους με προβλήματα αλεξιθυμίας και αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Θα δημιουργηθούν, επίσης, εθελοντικές ομάδες που θα αποτελούνται από άτομα κύρους της κοινότητας, τα οποία θα στηρίξουν τη συνέχιση του έργου και μετά το πέρας της χρηματοδότησης και θα συμβάλλουν στη διάχυση του προγράμματος αλλά και στην αξιολόγησή του.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ καθώς και στην επίσημη σελίδα του στο fb

Διαβάστε τα ενημερωτικά δελτία του προγράμματος