Οι ενήλικες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα,  έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην πολιτιστική σκηνή και ιδιαίτερα στον χώρο των παραστατικών τεχνών. Το Πρόγραμμα Stage of Mind (SoM), δημιουργήθηκε με βασικό στόχο να προσφέρει πρόσβαση στα άτομα με ψυχικές διαταραχές στο χώρο του μουσικού θεάτρου, μέσω της κατάρτισης και υποστήριξης τους από εξειδικευμένους επαγγελματίες, προκειμένου να δημιουργήσουν και να ανεβάσουν μια μουσική παράσταση. Ο απώτερος στόχος είναι η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, ο εμπλουτισμός της δημιουργικότητας τους και η ενίσχυση των δυνατοτήτων τους, μέσω της δημιουργίας μιας θεατρικής μουσικής παραγωγής, η οποία, παράλληλα, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του στίγματος των ψυχικών διαταραχών και θα προωθήσει την κοινωνική ένταξη.

Το έργο έχει διετή διάρκεια και συμμετέχουν έξι οργανισμοί από τους τομείς της ψυχικής υγείας και των παραστατικών τεχνών από τρεις χώρες (Ισπανία, Ελλάδα και Ιρλανδία), οι οποίοι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να δώσουν στα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες του χώρου των παραστατικών τεχνών και να συν-δημιουργήσουν μια μουσική παράσταση.

Leader: FUNDACION INTRAS (Ισπανία), Εταίροι: RAYUELA PRODUCCIONES TEATRALES S.L. (Ισπανία), Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (Ελλάδα), Αngels of Joy – Άγγελοι της Χαράς (Ελλάδα), Housing Association for Integrated Living (Iρλανδία), SMASHING TIMES THEATRE COMPANY LIMITED (Ιρλανδία). Διάρκεια: Μάιος 2021 – Απρίλιος 2023. 24 μήνες. 

To έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δομή υλοποίησης: Αττική

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.stageofmind-project.eu/