Η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπος  συμμετείχε ως εταίρος στο πλαίσιο μιας σύμπραξης με την Bolt International Consulting (Ελλάδα), τη Σουηδική Hifab (leader) και την Pro Mente Austria. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την προώθηση της αποϊδρυματοποίησης και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Η επίτευξή του επιδιώχθηκε μέσα από το μετασχηματισμό των ιδρυμάτων και κατά προέκταση τη βελτίωση των υπηρεσιών τους καθώς και μέσω της υποστήριξης για την ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας σε τοπικό επίπεδο.