Είπατε για τις δράσεις μας! 

Οι εκπαιδευτικοί:

Το Πρόγραμμα συνέβαλε σημαντικά:

 • …στην καλλιέργεια υγιών σχέσεων εντός του σχολικού περιβάλλοντος:..
 • …στην έγκαιρη παρέμβαση για μαθητές που αντιμετώπιζαν δυσκολίες…
 • … στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας ενώ περιόρισε σημαντικά την εμφάνιση περιστατικών βίας και σχολικού εκφοβισμού…
 • …η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών

βελτιώθηκε…

 • …βοήθησε τους εκπαιδευτικούς στη διαχείριση της καθημερινής επικοινωνίας με τους μαθητές ενώ τους ενίσχυσε ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν με τη σειρά τους, τους μαθητές τους…
 • …εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας…
 • …οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνοντας ένα πολυδιάστατο ρόλο, καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν σε πολλαπλές καθημερινές προκλήσεις σε συναισθηματικό επίπεδο και στη σύνδεση τους με τους μαθητές. Αντιληφθήκαμε ότι η διερεύνηση των αναγκών των μαθητών και η ενδυνάμωση τους μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά στο έργο του εκπαιδευτικού να ανταποκριθεί στις πολυδιάστατες ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των μαθητών του σχολείου…
 • …συμπερασματικά, η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα δημιούργησε ένα πεδίο έκφρασης συναισθημάτων και αποτέλεσε βίωμα ενός κλίματος εμπιστοσύνης, οικειότητας και ασφαλούς αποφόρτισης.
 • …ήταν ίσως από εκείνες τις ελάχιστες φορές που σαν επαγγελματίες καταργούμε τα φίλτρα, προσπερνάμε τις θέσεις μας, τα πτυχία μας, τις σπουδές μας και στεκόμαστε ίσοι και ίδιοι ο ένας απέναντι στο άλλο, ευάλωτοι, χωρίς να προσδοκούμε από καμία αυθεντία να μας πει, να μας διδάξει, να κρατήσουμε σημειώσεις…
 • …κλείνοντας δεσμευτήκαμε στην ομάδα περισσότερες αληθινές στιγμές και προσπάθεια για ανεύρεση κινήτρου να γινόμαστε καλύτεροι, πιο συνεργάσιμοι, πιο δημιουργικοί, εφευρετικοί αλλά και δυνατοί και ανθεκτικοί , όπως είναι και ο τίτλος του προγράμματος για να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες προκλήσεις προς όφελος των μαθητών μας και των μοναδικών οικογενειακών συστημάτων που φέρουν στο χώρο του σχολείου…
 • …η ερώτηση: «Πότε θα ξανάρθουν οι ψυχολόγοι;» ακουγόταν στο σχολείο μας όλη τη χρονιά. Οι παρεμβάσεις τους σε όλα τα τμήματά ήταν καίριες και ιδιαίτερα σε αυτά που υπήρχαν μεγάλες δυσκολίες…
 • …το αποκορύφωμα αυτής της συνεργασίας ήταν η καταληκτική συνάντηση του Ιουνίου στην οποία, μέσα από μια συζήτηση που αφορούσε κάθε τμήμα ξεχωριστά, κεφαλαιοποιήθηκαν τα οφέλη του προγράμματος στη συνείδησή μας και νιώσαμε οι ίδιοι ενδυναμωμένοι μπροστά στην χρονιά που θα ξεκινούσε…
 • …καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος έκαναν τις παρεμβάσεις τους μ ́ έναν συνδυασμό γνώσης, ρεαλισμού και πραγματικού ενδιαφέροντος για τους/τις μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς…
 • …ερχόντουσαν στο σχολείο χαμογελαστοί, άριστα προετοιμασμένοι αλλά και πρόθυμοι να εμπλακούν στη σχεσιοδυναμική κάθε τμήματος. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο εντάχθηκαν ταχύτατα στο σύστημά μας και έγιναν πολύ γρήγορα αποδεκτοί από όλους.
 • …τα μηνύματα και οι στάσεις που πρεσβεύει το πρόγραμμα, αφενός εμπλουτίζουν τη σχολική ζωή και αφετέρου έρχονται να υποστηρίξουν το ψυχοκοινωνικό έργο του σχολείου, προσφέροντας εξειδικευμένες γνώσεις, μεθόδους και τεχνικές στο διδακτικό μας προσωπικό…
 • …οι βιωματικές δράσεις που πραγματοποιήσατε με τους μαθητές μας βοήθησαν ουσιαστικά,όπως και οι συμβουλευτικές σας παρεμβάσεις σε γονείς και καθηγητές. Ευχαριστούμε!

Οι μαθητές:

Εντυπώσεις μαθητών